Polskie Stowarzyszenie Dekarzy objęte ochroną znaku towarowego

Dodano: poniedziałek, 18 kwietnia 2016 07:43

Od dnia 8 kwietnia 2016 r. logo i nazwa "Polskie Stowarzyszenie Dekarzy" objęte zostały ochroną znaku towarowego. Prawo do używania znaku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy przysługuje tylko jego aktualnym Członkom Zwyczajnym, Partnerom Wspierającym i Członkom Honorowym.

Prawo wyłącznego używania znaku towarowego Polskie Stowarzyszenie Dekarzy obejmuje:

  • umieszczania tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowania lub świadczenia usług pod tym znakiem;
  • umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  • posługiwania się znakiem w celu reklamy.

Stosowanie znaku bez zgody Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy będzie karane zgodnie z art. 151 ustawy - Prawa własności przemysłowej.

źródło i zdjęcie: PSD