Nagroda TERAZ POLSKA dla Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Dodano: wtorek, 23 czerwca 2015 10:15

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy doceniono za wkład w podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia dekarzy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizowane kursy i praktyki zawodowe dla młodych dekarzy.

Czym jest nagroda Teraz Polska?

Teraz Polska to najbardziej rozpoznawalny znak jakości przyznawany polskim produktom i usługom. Fundacja spośród setek zgłoszeń analizuje i wybiera te, które zostaną uznane zdaniem Kapituły, czyli Komisji składającej się z niezależnych ekspertów i założycieli Fundacji, za najbardziej innowacyjne, wspierające polską kulturę i wpływające na poprawę jakości życia i rozwoju zawodowego w Polsce.

źródło: PSD