DAFA pracuje nad wytycznymi BHP

Dodano: środa, 16 października 2013 05:44

W dniu dzisiejszym w siedzibie Stowarzyszenia DAFA w Opolu, odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów BHP Stowarzyszenia DAFA. Działania Grupy Roboczej BHP skoncentrowane są na opracowaniu standardów i wytycznych dla dachów płaskich i fasad w zakresie BHP w formie publikacji technicznej pt. "Wytyczne DAFA dla bezpiecznego prowadzenia robót dachowych i elewacyjnych".

Wytyczne Stowarzyszenia odnośnie BHP będą neutralnym opracowaniem, przedstawiającym wszystkie dostępne na rynku rozwiązania. Publikacja będzie prezentować przykłady dobrych i złych praktyk i będzie wyznacznikiem poprawnej kultury, wpływając na podniesienie świadomości branży w zakresie BHP.

Publikacja obejmie problematykę: uregulowań prawnych w zakresie BHP, dostępu do stanowisk pracy, bezpieczeństwa przy transporcie ładunku, doboru i montażu środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz systemów asekuracyjnych, chroniących przed upadkiem z wysokości.

Opracowanie powstaje we współpracy firm członkowskich: HUCK, POLTING, TERMATEX, TOTEM SAFETY.

źródło: Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA