DachyB2B / Wydarzenia / Z firm / Dachy zielone - oświadczenie DAFA

Dachy zielone - oświadczenie DAFA

Dodano: czwartek, 29 marca 2018 13:20
Dachy zielone - oświadczenie DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA oświadcza, że wbrew rozpowszechnianym na rynku dachów zielonych w Polsce opiniom, powoływanie się na "Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych - Wytyczne dla dachów zielonych" FLL wydane przez DAFA w przypadku budowania dachów zielonych z użyciem naturalnej gleby, ziemi urodzajnej pozyskanej z miejsca inwestycji nie jest właściwe.

Przeciwnie, wskazuje się na to, że wykracza się poza "Wytyczne dla dachów zielonych" i podawane są właściwe ostrzeżenia. Takie rozwiązanie nie jest dopuszczone przez Wytyczne DAFA/FLL.

"Wytyczne dla dachów zielonych" nie mogą i nie mają zamiaru zabraniać budowania z użyciem gleby. Budowanie z użyciem gleby jest możliwe i w określonych sytuacjach (warstwy o znacznej grubości, dostępność właściwych rodzajów gleb itp.) ma to sens. Nie stanowi to jednak przedmiotu regulacji "Wytycznymi dla dachów zielonych". Taki sposób budowania nie jest również zalecany przez "Wytyczne dla dachów zielonych".

źródło: DAFA