Wprowadzenie własnej marki farb Phoenix EcoTherm

Dodano: niedziela, 24 lipca 2016 20:25

Farby Phoenix EcoTherm™ to specjalistyczne farby do ogólnego stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków na różne podłoża, jak: beton, gonty bitumiczne, papy, drewno, blachy, blachodachówki, etc. Farby Phoenix EcoTherm™ mają wysoką elastyczność (nawet do 300%), dzięki temu są odporne na pękania.

Farby EcoTherm Chcielibyśmy zainteresować wszystkich naszych aktualnych oraz przyszłych klientów wyjątkową ofertą profesjonalnych farb na dachy, fasady, konstrukcje metalowe, beton, drewno, kontenery, ściany wewnętrzne i zewnętrzne, na drogi, itd. Zapraszamy na stronę www.paintsphoenix.com po więcej informacji. Swoją ofertę przedstawiamy w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczno – technologiczne w temacie nowoczesnych rozwiązań na rynku farb. Proponujemy korzyści wynikające z dokonania zakupu naszych farb. W szczególności chcielibyśmy poprosić Państwa o zwrócenie uwagi na nowość na rynku farb to jest nowoczesne rozwiązanie termoizolacyjne – linia termoizolacyjna. Nasza propozycja dotyczy jeszcze linii professional czyli wysokiej jakości farby dla fachowców i nie tylko. Farby termoizolacyjne (termorefleksyjne) w dalszym ciągu są nowością na rynku światowym. Zdobywają one swoją pozycję na rynku w coraz to większym stopniu. Jednakże w ostatnim czasie nastąpiły pewne modyfikacje w ich składzie, co przy nie zmienionych zasadniczych parametrach (oszczędność w kosztach zużywanej energii) przyczynia się do obniżenia ceny zakupu. Tym bardziej jest nam miło poinformować klientów, że już dzisiaj oferta na farby termoizolacyjne jest bardzo konkurencyjna w stosunku do tych tradycyjnie używanych na rynku budowlanym. Cieszymy się, że możemy zaproponować takie rozwiązanie naszym klientom. Rozwiązanie farb termorefleksyjnych jest ciekawą alternatywą lub uzupełnieniem wobec tradycyjnych materiałów izolacyjnych w związku z nowymi bardziej wymagającymi przepisami termoizolacji ścian dla których od 1 stycznia 2021 roku współczynnik przenikania ciepła będzie musiał obligatoryjnie utrzymywać się na poziomie U= 0,2 W/(m2xK) w porównaniu z rokiem 2014 jest mniejszy o 0,05 U (dla stropodachów U 0,15 a stropów piwnic 0,2). Zapraszamy do współpracy. http://www.pdistribution.pl/2015/10/16/farby-ecotherm/

Krótko na czym polega termoizolacyjność farb Phoenix EcoTherm™?

Najważniejszą korzyścią farb Phoenix EcoTherm™ jest termoizolacyjność, która opiera się głównie na ich refleksyjności, czyli na zdolności odbijania promieniowania cieplnego a to wpływa na oszczędność energii zużytej do ogrzewania pomieszczeń i/lub ich chłodzenia. Cecha ta znana i wykorzystywana w przypadku innych materiałów (np. ekrany odbijające energię cieplną w instalacjach ogrzewania podłogowego lub maty zagrzejnikowe ścienne albo folia AL wykorzystywana do okrycia rannych w wypadkach) została uaktywniona również w przypadku farb.
Specjalne dodatki w postaci sfer organicznych w farbach Phoenix EcoTherm™ odbijają promieniowanie cieplne takie jak światło słoneczne ale również to generowane przez grzejniki w pomieszczeniach np. mieszkalnych.

Materiały izolacyjne w postaci wełny mineralnej, styropianu eps czy xps, poliuretanu (PUR) nie odnoszą się do zjawiska refleksyjności a jedynie mogą spowolnić przenikanie ciepła (ciepłego lub zimnego) przez strukturę izolowanego materiału np. ściany. Nagrzana ciepła ściana wykazuje proces przemieszczania się ciepłoty w kierunku chłodniejszej jej części.
Farby Phoenix EcoTherm™ odbijają promieniowanie podczerwone, które jest emitowane np. przez grzejniki czy ciepło z kominka.

Farby Phoenix EcoTherm™ wpływają na proces przenikania ciepła do i z izolowanej ściany czy dachu a to ma wpływ na możliwości oszczędzania energii przy ogrzewaniu pomieszczeń czy ich chłodzeniu.

Doświadczenia i badania pokazują, że powierzchnie pokryte powłokami farb termoizolacyjnych Phoenix EcoTherm™ są w stanie odbijać nawet do 90% docierającej do nich energii cieplnej. Wspominając o energii należy to zjawisko rozumieć zarówno jako „ciepło” jak i „zimno”, gdyż każde „ciało fizyczne” jest emiterem energii cieplnej, począwszy od temperatury tak zwanego zera absolutnego (około minus 273 ° C). Jest to zatem dowód, że powłoka wykonana z farby termoizolacyjnej zabezpiecza przed działaniem zarówno niskich jak i wysokich temperatur.

Jednym ze składników farb Phoenix EcoTherm™, wpływającym znacząco na efekt termoizolacyjności jest sfera organiczna – mikrokulki szklane wypełnione gazem szlachetnym, które są lżejsze od powietrza. Podczas wysychania farby termoizolacyjne Phoenix EcoTherm™ sfery organiczne zostają zagęszczone, tworząc szczelną barierę ochronną, utrudniającą przenikanie energii cieplnej w obu kierunkach.

Farba termoizolacyjna Phoenix EcoTherm Interior™ np. po pomalowaniu pokoju lub innego pomieszczenia znacznie polepsza ruch ciepłego powietrza czyli przyczynia sie do podwyższenia temperatury pomieszczenia o około 3-5°C nie zmieniając żadnych innych parametrów w ogrzewaniu.

 

Rysunek przedstawiający ruch ciepłego powietrza (konwekcja) przed zastosowaniem farb Phoenix EcoTherm Interior™

 

Rysunek przedstawiający ruch ciepłego powietrza (konwekcja) po zastosowaniu farb Phoenix EcoTherm Interior™
Standardowo rozmieszczenie powietrza ogrzewanego przez grzejniki ścienne, podłogowe lub ogrzewanie podłogowe następuje poprzez zjawisko konwekcji (ruchu powietrza). Powietrze zbliżając się do źródła ogrzewania (kaloryfera, ogrzewania podłogowego) ogrzewa się i zaczyna unosić się do góry a różnica temperatur między sufitem a podłogą może wynosić nawet więcej niż 10°C. Następnie ciepłe powietrze poprzez jego utratę ochładza się i zaczyna opadać na dół pomieszczenia. Zjawisko konwekcji jest zatem przykładem nierównomiernego ruchu ciepłego powietrza a to powoduje że w masie unosi się również kurz z roztoczami co wpływa negatywnie na mikroklimat pomieszczeń zwłaszcza dla alergików.

 

Używając do malowania farby termorefleksyjnej (termoizolacyjnej) Phoenix EcoTherm Interior™ ruch ciepłego powietrza (po podgrzaniu przez grzejniki) przebiega inaczej. Ciepłe powietrze odbija się od ścian i sufitu i kieruje się we wszystkich kierunkach co powoduje, że system ogrzewania w pomieszczeniu jest bardziej jednorodny a zakres różnicy temperatur między podłogą a sufitem to około 1-2°C. Wpływa to zdecydowanie na poprawę komfortu życia (lepsze samopoczucie zwłaszcza dla alergików poprzez eliminację ładunków elektrostatycznych).

Na podstawie badań w akredytowanym ośrodku badawczym stwierdzono, że stosowanie farb odbijających promieniowanie cieplne pozwala znacznie poprawić termoizolacyjność obiektów poprzez ograniczenie przemarzania pomalowanych ścian zimą, a także zbytniego ich nagrzewania latem. W praktyce przekłada się to na konkretne oszczędności w kosztach ogrzewania rzędu do 30% dla farby do wnętrz. Farba zewnętrzna wpływa zaś na komfort chłodnego wnętrza przy wysokich temperaturach zewnętrznych i na oszczędność na urządzeniach klimatyzacyjnych do 58% (nawet do 8 kWh/m2).

Zatem użycie farb zewnętrznych Phoenix EcoTherm Roof™ i Phoenix EcoTherm Facade™ – posiadających podwyższone wartości odbijania światła słonecznego i wysokie wartości współczynnika emisyjności w promieniowaniu podczerwonym obniża wierzchnie temperatury i w efekcie wewnętrzne temperatury oraz zużycie energetyczne na poziomie budynków zewnętrznych, równocześnie zaś może przyczynić się do zwalczenia zjawiska wyspy cieplnej i polepszeniu mikroklimatu miasta.

Idealnym rozwiązaniem dla oszczędności energii jest jednoczesna aplikacja farb zewnętrznych Phoenix EcoTherm Roof™ i Phoenix EcoTherm Facade™ oraz farby wewnętrznej Phoenix EcoTherm Interior™.

 

Farby Phoenix EcoTherm™ to specjalistyczne farby do ogólnego stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków na różne podłoża jak: beton, gonty bitumiczne, papy, drewno, blachy, blachodachówki, etc. Doskonale nadają się na zewnątrz i wewnątrz do malowania tynków posiadają wysoką elastyczność (nawet do 300%) przez co posiadają odporność na pękania.

 

Farby Phoenix EcoTherm™ są:

EKOLOGICZNEbiodegradowalne i bezpieczne dla środowiska w oparciu o składniki neutralne dla człowieka

DOBRZE KRYJĄCEprzyczepne do podłoża

AKRYLOWEdyspersje akrylowe a nie zbędne wypełniacze obniżające jakość farby

„ODDYCHAJĄCE”antykondensacyjne (są paro przepuszczalne czyli ściany nie ulegają zawilgoceniu zatem para wodna nie osiada na ścianie zwłaszcza w łazienkach i kuchni przez co nie ma zawilgoconych ścian, przeciwdziałają osadzaniu się na nich grzybów)

POLIMEROWEdodatki polimerowe (elastomerowe ) zwiększają: wytrzymałość farby na uderzenia, elastyczność (jak guma), odporność termiczną (zwłaszcza niskie i wysokie temperatury) i chemiczną (np. kwaśne deszcze) zatem są wysoce ochronne i posiadają wysoką odporność na ścieranie

ZMYWALNEwodą można zmywać zabrudzenia i plamy

TRWAŁEtrwałość powłok wynosi kilka lat

KOMFORTOWEwpływają na poprawę komfortu życia (lepsze samopoczucie) poprzez eliminację ładunków elektrostatycznych. Następuje mniejszy ruch kurzu znajdującego się praktycznie w każdym pomieszczeniu co jest istotne zwłaszcza dla alergików (Phoenix EcoTherm Interior)

WODOROZCIEŃCZALNEmożna rozcieńczać i czyścic wodą

DYSPERSYJNEczyli emulsyjne inaczej lateksowe

ZWALCZA ZJAWISKO WYSPY CIEPLNEJi polepsza mikroklimat miasta (Farby zewnętrzne z linii EcoTherm Roof i Facde)

DOSKONALE ELASTYCZNEdo 300% rozciągliwości

ŁATWE W APLIKACJI

ODPORNEna alkalia i kredowanie

MAJĄ WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK ODBICIApromieniowania słonecznego (SR)

WYTRZYMAŁEna mróz, wilgoć, na zmiany warunków atmosferycznych, na wody stojące

MATERIAŁEM CHŁODZĄCYMmają wysoki współczynnik odbijania promieni słonecznych emisyjności w promieniowaniu podczerwonym

ŁATWE W KONSERWACJIi naprawie punktowej (pokrywa mikropęknięcia)

TWORZĄ JEDNOLITĄ MEMBRANĘ USZCZELNIAJĄCĄbez złączy (Phoenix EcoTherm Roof)

DOSKONAŁE DO MALOWANIAi pokrywania układów termoizolacyjnych

PRODUKCJA ZGODNA Z EMASczyli z najwyższymi standardami ochrony środowiska

DŁUGOTRWAŁA NATURALNA OCHRONAprzeciw rozwojowi alg i wszelkiego rodzaju porostów na elewacji

WYROBEM PRODUKOWANYM ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI I CERTYFIKATAMIw tym ekologicznymi : LOW VOC , EMAS , ISO 14001 , ISO 9001 i BID

REGULUJĄ PRZEPŁYW CIEPŁAa tym samym wpływają na oszczędność energii nawet do 30% (energooszczędne)

ZGODNE Z DYREKTYWĄ2004/42/EC

STANOWIĄ ŚWIETNĄ OCHRONĘ BUDYNKÓW

MAJĄ DŁUGI CYKL ŻYCIA

 

Podsumowując należy powiedzieć że powierzchnie ścian i sufitów pomalowane farbą Phoenix EcoTherm™ przypominają działanie ekranu lub lustra ze względu na zjawisko odbicia promieniowania podczerwonego.
Zapewnia ona stałą wilgotność, poprawia mikroklimat w pomieszczeniach a także poprawia system grzewczy co realnie przyczynia się do obniżki kosztów ogrzewania.

Farba EcoTherm Interior™ jest elastyczna a więc koryguje wszelkie mikropęknięcia na ścianach i sufitach jest ona paroprzepuszczalna co jest istotne w pomieszczeniach wilgotnych i dla eliminacji mostków termicznych.

Jeszcze raz zapraszamy do współpracy z naszą firmą w temacie profesjonalnych farb dla budownictwa i przemysłu.