Przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Dodano: piątek, 06 czerwca 2014 13:08

Usługa oferowane pzez firmę PROTEKT obejmuje przeglądy okresowe (coroczne lub częściej) oraz przeglądy fabryczne (po pięcioletnim okresie użytkowania lub wcześniej).

Przeglądy okresowe i fabryczne można wykonać

  • w siedzibie firmy: PROTEKT. 93-403 Łodź, ul. Starorudzka 9 (należy przesłać sprzęt wraz ze zleceniem na wykonanie przeglądu),
  • w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (należy przesłać zlecenie na wykonanie przeglądu wraz z kontaktem telefonicznym w celu ustalenia terminu i miejsca przeglądu).

Przeglądy okresowe może wykonywać także osoba upoważniona przez producenta lub odpowiedzialna za sprzęt w firmie w której użytkowany jest sprzęt.

Osoba odpowiedzialna za sprzęt powinna:

  • posiadać odpowiednie upoważnienie od kierownika czy dyrektora firmy do zajmowania się w/w sprawami
  • przejść szkolenie z zakresu przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Przeglądy okresowe sprzętu należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania poszczególnych elementów sprzętu zgodną z PN-EN 365 "Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące  instrukcji użytkowania oraz znakowania".

źródło i zdjęcia: Protekt

Firma PROTEKT