Warto mieć w domu dobrą wentylację

Dodano: wtorek, 28 sierpnia 2012 13:07

Zbyt wysoka wilgotność we wnętrzach ma wpływ na rozwój pleśni i grzybów. Odpowiada za to brak wymiany powietrza. Najlepszą formą ochrony przed działaniem wilgoci jest zapobieganie poprzez skuteczną wentylację. Bardzo istotne jest tu wykonanie dachu.

Wilgoć przedostaje się do domu z zewnątrz wraz z powietrzem, przenosi się z gruntu lub wynika z nieszczelności instalacji. Wytwarzają ją także sami mieszkańcy podczas gotowania czy prania. W temperaturze około 20°C optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić 30-65%. Gdy jest wyższa, powstają warunki sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni. Może to powodować złe samopoczucie, podrażnienia skóry i gardła bądź też alergię. Grzyby mogą przyczynić się do gnicia drewna, odpadania tynków czy korozji stali.

Objawy niewystarczającej wentylacji

W momencie, gdy na ścianach i podłogach pojawią się zacieki, białe wykwity solne, a w powietrzu będzie unosił się charakterystyczny zapach stęchlizny, na interwencję może być już zbyt późno. Pierwsze symptomy, które powinny zwrócić uwagę, to długotrwale zaparowane okna, lustra, odklejające się tapety, pęczniejące drewniane meble i podłogi, niewysychające ręczniki, para wodna skroplona na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotów. Sygnały te wskazują na to, że pomieszczenia nie są właściwie wentylowane, ocieplone i ogrzewane. Para wodna gromadzi się także w miejscach niewidocznych, takich jak wnętrza ścian, stropów i dachu. Wnikanie wilgoci w te miejsca powoduje stopniowe niszczenie konstrukcji budynku.

Konieczny jest właściwie odwadniany i wentylowany dach

Najlepszą metodą radzenia sobie z wilgocią jest prewencja. Podczas budowy domu szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie dachu. Brak wentylacji może doprowadzić do zawilgocenia ocieplenia, a to z kolei może szybko zdegradować jego konstrukcję.

Odpowiednia wentylacja domu chroni go przed działaniem wilgoci.Dla zapewnienia wentylacji dachu niezbędne są otwory wlotowe w okapie i wylotowe w kalenicy. W dachu wykończonym podbitką zostawia się w tym celu szczeliny, bądź w samej podbitce montuje się odpowiednią liczbę listew wentylacyjnych ze szczelinami i specjalnymi kratkami wentylacyjnymi. Potrzeba ich mniej, gdy mamy do czynienia z dachem pokrytym dachówką ceramiczną lub cementową - taki dach zapewnia większą wentylację naturalną.

Obecność wilgoci w domu jest często efektem niewłaściwie wykonanej hydroizolacji. Problemy mogą się pojawić także ze względu na nieodpowiedni montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej czy z powodu uszkodzonych rynien. Wilgoć może pojawić w przestrzeni pomiędzy okładziną a izolacją termiczną w wyniku działania wód opadowych oraz kondensacji pary wodnej na skutek obniżenia się temperatury poniżej punktu rosy. Aby nie dopuścić do zawilgocenia pomieszczeń, należy zadbać o właściwą cyrkulację powietrza. Można to osiągnąć przy pomocy wentylacji grawitacyjnej.

Warto mieć dobrą wentylację elewacji

O dobrej wentylacji należy pamiętać, gdy wykończenie elewacji wykonywane jest przy użyciu wykładzin z tworzywa sztucznego. W systemie elewacyjno-podbitkowym Beltecto cyrkulację powietrza realizować można na dwa sposoby. Pierwszym rozwiązaniem jest zastosowanie deski wentylacyjnej, w której znajdują się szczeliny zapewniające swobodny przepływ powietrza. Deski wentylacyjne montuje się w dolnej i oraz górnej części pola elewacji, aby zapewnić równomierne wentylowanie całej powierzchni od strony ściany. Alternatywą jest umieszczenie kratek wentylacyjnych w każdym polu pomiędzy łatami i w tym samym układzie jak deski wentylowane, mówi Błażej Korzeniewski, doradca techniczny firmy Plastivan. Szczelina wentylacyjna powstaje poprzez zastosowanie łat o odpowiednich wymiarach, które tworzą jednocześnie ruszt do mocowania desek. Pamiętać należy o zabezpieczeniu warstwy izolacji termicznej od wilgoci poprzez stosowanie folii paroizolacyjnej.

Już na etapie projektowania domu powinno się przyjąć takie rozwiązania, które ograniczą możliwość wystąpienia zawilgocenia do minimum. Warto mieć w domu dobrą wentylację, ponieważ obecność wilgoci nie tylko umożliwia rozwój pleśni, ale obniża też izolacyjność cieplną ścian. Przekłada się to na większe zużycie energii grzewczej.

źródło i zdjęcia: informacja prasowa