Remont dachu a przepisy prawne

Dodano: czwartek, 16 czerwca 2011 06:32

W przypadku podejmowania prac budowlanych podlegamy prawu budowlanemu, którego przepisy regulują wszelkie kwestie. Należy pamiętać, że gdy chcemy wykonać remont dachu bądź adaptację poddasza, niezbędne jest spełnienie określonych formalności i przeprowadzenie prac zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jeżeli zamierzamy jedynie zakonserwować pokrycie dachu, czyli dajmy na to, zająć się zniwelowaniem drobnych przecieków, wówczas nie musimy uzgadniać tego z urzędem i spełniać żadnych formalności. Z kolei jakikolwiek już jego remont kategorycznie podlega kontroli urzędniczej.

Wymogi prawa budowlanego narzucają konieczność oceny stanu technicznego konstrukcji nośnej dachu przez rzeczoznawcę budowlanego, przed przystąpieniem do wymiany jego pokrycia. Sam remont jesteśmy zobligowani zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem prac.

"Określamy tu dokładnie zakres, rodzaj, a także sposób wykonania robót, a także podajemy termin ich rozpoczęcia. Aby formalności stało się za dość musimy pochwalić się oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" mówi Bogdan Kalinowski, finalista programu Superdekarz.

Kwestii formalnych związanych z remontem dachu nie należy się obawiać. Jeżeli źle coś wypełnimy, bądź nasz formularz będzie zawierał jakieś braki, urząd zobowiąże nas do uzupełnienia brakujących informacji. Co ważne, jeżeli minie 30 dni od daty doręczenie do właściwego organu i ten nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu, możemy rozpocząć prace budowlane. Mamy jednak na to nie więcej niż dwa lata licząc od daty, jaką podaliśmy za termin rozpoczęcia.

W przypadku, kiedy inwestor będzie chciał wykonać prace, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, a będzie chciał ominąć tę kwestię i jedynie zgłosić rozpoczęcie prac, wówczas urząd wyśle swój sprzeciw do zgłoszenia i nie będzie nam wolno rozpocząć planowanych prac budowlanych.

"Chodzi tu głównie o przebudowę dachu, na którą należy uzyskać pozwolenie na budowę, ale i także o przypadek, kiedy to budowa lub prace budowlane ujęte w zgłoszeniu naruszają np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy też inne przepisy" dodaje Bogdan Kalinowski.

Urząd nadzoru budowlanego dba o bezpieczeństwo, w związku z tym zapewne zobowiąże nas do uzyskania właściwego pozwolenia na budowę jeżeli ta może stwarzać zagrożenie, czy też pogorszyć warunki sanitarno-zdrowotne bądź stan środowiska. Zrobi to także w przypadku, gdy prowadzona budowa może być uciążliwa dla terenów sąsiednich czy ograniczać je w jakiś sposób.

Należy pamiętać, że w przypadku remontu dachu prowadzonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków jesteśmy zobligowani do uzyskania wcześniej pozwolenia na budowę. I nie ma odstępstw od tej kwestii. Dodatkową kwestią jest tu także działanie w porozumieniu i za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Prawo budowlane jest dość restrykcyjne i jeżeli chodzi wszelkiego typu przebudowy, rozbudowy, nie zezwala na nie koordynowane przez siebie działania, wszystko po to by dbać o nasze bezpieczeństwo. I tak planując adaptację poddasza albo jego przebudowę i nadbudowę jesteśmy zobligowani do uzyskania stosownego pozwolenia na budowę. Musimy także uzyskać wcześniej decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku gdy budynek jest umiejscowiony na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

źródło i zdjęcie: monier.pl

Firma Dablex
 

Powiązane artykuły

» Zmiany w ustawach o koncesjach na roboty budowlane i o zamówieniach publicznych
» W kwietniu 2012 r. wejdzie w życie "Ustawa Deweloperska"
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt: Pokrycia dachowe ITB 396/2009
» Szybkie naprawy fachowe rady. Praktyczne rozwiązania codziennych problemów w domu
» Renowacja dachu gdańskiego meczetu
» Konferencja "Wdrożenie Europejskich Zaleceń Wykonawczych Na Rynek Polski"
» Konserwacja dachu przed zimą
» Rozbiórka dachu "Hotelu Gołębiewski"
» Kończy się remont wieży olsztyńskiego ratusza
» Trwa remont dachu Pałacu Dietrichsteinów
» Naprawa dachu Muzeum na Zamku w Łęczycy
» Nowe przepisy w zakresie oznakowania CE
» Naprawa dachu ważnej hali sportowej w Gorzowie Wielkopolskim
» Nowelizacja prawa budowlanego niezgodna z konstytucją
» Remont dachu szpitala w Gryfowie Śląskim
» Prace dekarskie w Schronisku PTTK Szyndzielnia
» Obowiązek przestrzegania bhp przy odśnieżaniu dachów
» Przepisy BHP na polskich budowach
» Problemy z usuwaniem azbestu
» Stalowa konstrukcja dachu na sprzedaż
» Remont dachu budynku Akademii Sztuki w Szczecinie
» Brak drewna do odbudowy zniszczonych dachów
» Prowizoryczny dach elektrowni Fukushima
» Remont dachu Państwowej Szkoły Muzycznej w Świdnicy
» Własny dom. Budowa, remont, naprawa
» Przeciekający dach płockiego amfiteatru
» Pożar dachu kościoła w Warszawie
» Opóźnienia w remoncie dachu Domu Ludowego
» Prawidłowe wykonanie dachu