Program usuwania azbestu w Inowrocławiu

Dodano: wtorek, 25 października 2011 12:53

Tylko do końca października 2011 r. mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji publicznych w Inowrocławiu mogą składać wnioski o usunięcie azbestu. Na demontaż szkodliwych pokryć dachowych wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów robót.

Program usuwania azbestu z terenu Inowrocławia obejmuje lata 2011-2014. Jest on finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wnioski o usunięcie azbestu należy składać w Urzędzie Miasta Inowrocławia. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów, pod warunkiem, że demontaż jednej tony szkodliwego odpadu nie kosztuje więcej niż 1 tys. zł.

"Takie dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania nowego poszycia dachowego w miejscu usuwanych wyrobów azbestowo-cementowych, jakimi najczęściej są płyty faliste eternitowe. Wspomniane koszty ponosi już właściciel obiektu" - mówi Stanisław Milecki, przedstawiciel Urzędu Miasta Inowrocławia.

W programie usuwania azbestu, oprócz mieszkańców, mogą brać udział m.in. placówki oświatowe, obiekty użyteczności publicznej takie jak: ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, bezpieczeństwa publicznego. Program adresowany jest również do jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

W deklaracji zgłoszeniowej muszą znaleźć się informacje, które dotyczą wielkości powierzchni przeznaczonej do demontażu wyrobów azbestowo-cementowych. Ponadto należy podać termin realizacji prac, lokalizację obiektu oraz dane kontaktowe.

"Zgłoszenie deklaracji ma charakter sondażowy i pozwalający zorientować się nam i przede wszystkim Wojewódzkiemu Funduszowi (WFOŚiGW w Toruniu - przyp. red.) o liczbie osób prywatnych i podmiotów użyteczności publicznej chętnych do przeprowadzenia prac demontażowych wyrobów zawierających azbest. Zgłoszenie takie nie oznacza, że wszyscy otrzymają środki z możliwością wykorzystania ich w 2012 r. Zależy to od promesy Funduszu i sporządzonego harmonogramu, który ustali kolejność realizacji tych inwestycji według stopnia pilności określonego programem" - podsumowuje Milecki.

Więcej informacji na temat programu usuwania azbestu z terenu Inowrocławia można uzyskać pod numerami telefonów: 52 35 55 220 lub 52 35 55 306.

źródło: inowroclaw.pl
zdjęcie: Wikipedia