DachyB2B / Produkty / Papa wierzchniego krycia SOPRAFIX UNILAY AR

Papa wierzchniego krycia SOPRAFIX UNILAY AR

Papa wierzchniego krycia SOPRAFIX UNILAY AR

Papa nawierzchniowa, mocowana mechanicznie oraz zgrzewalna do podłoża, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych. Wierzchnia strona pokryta jest posypką z łupka mineralnego a spodnia strona piaskiem.

SOPRAFIX UNILAY AR jest papą nawierzchniową w jednowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych.

Właściwości papy SOPRAFIX UNILAY AR:

  • Masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS
  • Osnowa: kompozyt
  • Grubość: 4,7 mm
  • Strona wierzchnia: łupek mineralny
  • Strona spodnia: piasek
  • Szerokość zakładu: 120 mm (linia mocowania mechanicznego 50 mm, linia zakładu 120 mm)
  • Wymiary rolki: 8 m x 1 m
  • Waga rolki: 45,0 kg

Kategorie produktu

Pokrycia dachowe » Pokrycia bitumiczne »

Zobacz podobne produkty