Wsporniki słupa

Firma w katalogu: SIMPSON STRONG-TIE

Kontakt z firmą złóż ofertę
Wsporniki słupa

Wsporniki słupa (kotwy słupów, stopki, stopy fundamentowe) służą do osadzania słupów w betonie lub na drewnie. Można je podzielić na wsporniki do zabetonowania i te do przykręcania kołkami rozporowymi do już wcześniej wylanego betonu. Wiele rodzajów wsporników słupa ma regulację wysokości.

Wsporniki słupa typu PA - są osadzane bezpośrednio w betonie i mogą przyjmować siły nacisku. Odstęp płytki wspornika od betonu powinien wynosić maksymalnie 50 mm.

Wsporniki słupa typu PB - są osadzane bezpośrednio w betonie i mogą przyjmować siły nacisku. Odstęp płytki wspornika od betonu powinien wynosić maksymalnie 50 mm.

Wsporniki słupów PI i PIL - są mocowane bezpośrednio poprzez zabetonowanie i mogą przyjmować siły nacisku, siły ściskające oraz siły poziome. Połączenie z drewnem następuje za pomocą kołków Ø8. Odstęp płytki oporowej od betonu powinien wynosić dla modelu PI maksymalnie 50 mm a dla modelu PIL maksymalnie 250 mm.

Wsporniki słupów PIS / PISB - są przeznaczone do przenoszenia obciążeń poziomych i pionowych. Są łączone ze słupem za pomocą kołków stalowych. Mocowanie do podłoża następuje poprzez wbetonowanie lub połączenie kotwiami z fundamentem betonowym.

Wsporniki PPB i PPS - mają regulację wysokości i mogą przyjmować obciążenie pionowe. Mogą być wbetonowane lub połączone z fundamentem betonowym za pomocą kotew.

Wspornik słupa PPRC - jest stosowany przy stawianiu konstrukcji ściennych. Połączenie ze słupem następuje za pomocą wkrętów o średnicy 10 mm, lub 5,5 i długości 60 mm a z betonem za pomocą kotew o średnicy 10 mm. PPRC posiada regulację wysokości.

Wsporniki słupów PU - są montowane bezpośrednio do podłoża i mogą zostać przymocowane za pomocą kotew. Łączenie z elementem drewnianym następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4.0 x 40, łączenie z podłożem betonowym za pomocą kotew o średnicy 10 mm.

Kategorie produktu

Konstrukcja dachu » Więźba prefabrykowana »

Zobacz pozostałe produkty firmy SIMPSON STRONG-TIE