DachyB2B / Produkty / Technologia łączenia drewna na płytki kolczaste

Technologia łączenia drewna na płytki kolczaste

Technologia łączenia drewna na płytki kolczaste

Płytka kolczasta jest nowoczesnym elementem łączenia konstrukcji drewnianych. Jest to płyta z blachy w wytłoczonymi w niej kolcami. Po wciśnięciu jej, za pomocą pras o dużym nacisku (od 18 do 50 ton) w drewniane elementy konstrukcji, łączy je ona na trwale.

Technologia takiego łączenia tarcicy powstała w USA w latach sześćdziesiątych. W Europie nowa technologia amerykańska przyjęła się w Szwajcarii, Belgii a następnie w Niemczech. Obecnie konstrukcje wykorzystujące płytki kolczaste są stosowane w większości krajów europejskich a także w regionie Afryki południowej, w Azji Płd.-Wschodniej i Australii.

Podstawową zaletą płytek łącznikowych jest ich zdolność łączenia elementów tarcicy w jedną płaszczyznę, gwarantując przy tym dużą siłę połączeń o niezmiennej i przewidywalnej wytrzymałości. W przeciwieństwie do stali, betonu i tworzyw sztucznych, łączenie elementów tarcicy w celu uzyskania ekonomicznych połączeń o dużej sile zawsze było problemem. Tarcica jako materiał konstrukcyjny ma znakomitą relację wytrzymałości do wagi. Jest łatwa do stosowania na placu budowy. Jednakże konstrukcje z tarcicy często nie mogły osiągnąć pełni możliwości jaki daje materiał z powodu relatywnie słabych połączeń. Płytki łącznikowe MiTek działają w specyficzny sposób, równomiernie przejmując obciążenie z jednego elementu i przenosząc je poprzez łącznik na stykający się z nim drugi element. Ponieważ poprzez łączniki MiTek unika się koncentracji naprężeń, często występujących przy połączeniach gwoździowych i klejonych, w wielu przypadkach jest możliwe uzyskanie połączeń tak mocnych jak sama tarcica. W ten sposób, na projekt większy wpływ ma wytrzymałość samego materiału konstrukcyjnego - tarcicy, niż minimalnych jego odcinków odpowiednich do połączeń.

Inną zaletą wynikająca ze sposobu działania płytek łącznikowych MiTek to fakt, że z uwagi na przenoszenie obciążenia przez wiele zintegrowanych kolców, na wytrzymałość nie wpływają w niekorzystny sposób małe miejscowe wady drewna.

W wyniku wyczerpujących testów otrzymano parametry, które przy zastosowaniu właściwych współczynników bezpieczeństwa, zapewniają wiarygodną informację projektową. Jeżeli odpowiednio wykorzysta się dane dotyczące połączeń i zastosuje tarcicę sortowaną pod względem wytrzymałościowym to wiązary dachowe mogą być tak zaprojektowane aby precyzyjnie odpowiadały indywidualnym potrzebom projektu. W ten sposób mogą być produkowane wiązary o dającym się przewidzieć zachowaniu i wysokiej efektywności.

Kategorie produktu

Konstrukcja dachu » Więźba prefabrykowana »

Zobacz podobne produkty