DachyB2B / Produkty / Stropy drewniane z drewna klejonego systemu HBE

Stropy drewniane z drewna klejonego systemu HBE

Firma w katalogu: Konsbud Drewno Klejone

Kontakt z firmą
Stropy drewniane z drewna klejonego systemu HBE

Za pomocą elementów z drewna klejonego systemu HBE można wykonywać proste i ekonomiczne konstrukcje stropowe, które wyśmienicie nadają się do obiektów budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego. Stanowią idealne rozwiązania przy konstruowaniu stropu poddasza.

W nowobudowanych lub remontowanych obiektach po bardzo krótkim czasie montażu powstają stropowe elementy konstrukcyjne, które mogą natychmiast przenosić przewidziane w projekcie obciążenia. Posiadają one bardzo małą wysokość konstrukcji i mogą być stosowane przy względnie dużych rozpiętościach. Przy wbudowywaniu nie wprowadzamy dodatkowej wilgoci.

 

Kolejne prace przewidziane na stropach mogą być wykonywane natychmiast po zakończeniu montażu, a w pomieszczeniach podstropowych zapewniona jest swoboda ruchu (brak stempli, podpór, rusztowań) i możliwość natychmiastowego wykonywania prac np. wykończeniowych.

Przy modernizacjach obiektów zabytkowych można zastosować elementy z drewna klejonego nadbudowując istniejące konstrukcje, pozostawiając je w stanie pierwotnym, zachowując ich walory użytkowe, a dodatkowo uzyskując lepszą izolacyjność akustyczną.

Izolacyjność akustyczna stropów systemu HBE

Poniżej podano kilka przykładów warstw stropowych z zastosowaniem Systemu HBE i ich zwymiarowanymi, znormowanymi poziomami odgłosów kroków.

Zalety stropu drewnianego

 • możliwość stosowania przy znacznych rozpiętościach,
 • nadają się jako widoczny strop lub podłoga (bez warstw posadzkowo - sufitowych),
 • możliwość montowania każdego typu podłogi,
 • dobra izolacja cieplna (strop ciepły),
 • łatwy i szybki montaż - często bez potrzeby użycia dźwigu,
 • dźwiękochłonność,
 • wyższa odporność ogniowa w stosunku do innych materiałów budowlanych (stal, żelbet, ceramika),
 • odporność na agresywne środki chemiczne,
 • produkt naturalny,
 • lekkość  konstrukcji, przy jednocześnie wysokich w stosunku do masy własnej parametrach wytrzymałościowych.

Przeznaczenie stropów drewnianych

Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, gdyż od jego wytrzymałości i stabilności w dużej mierze zależy bezpieczeństwo budynku. Zadaniem stropu jest podzielenie budynku na kondygnacje i przeniesienie wszystkich obciążeń jakie na niego działają.

Stropy w budynku spełniają trzy podstawowe zadania:

 • przenoszą obciążenia użytkowe, własne oraz niekiedy od ścian działowych
 • usztywniają budynek
 • spełniają rolę przegród ciepło i dźwiękochłonnych

Nośność tego elementu konstrukcyjnego bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo użytkowników budynku nad i pod stropem. Stropy mogą mieć różną konstrukcję i mogą być wykonane z różnych materiałów na co wpływ mają względy na przykład:

 • estetyczne,
 • funkcjonalne,
 • obciążeniowe,
 • finansowe,
 • konstrukcyjne.

Kategorie produktu

Poddasze » Inne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Konsbud Drewno Klejone