DachyB2B / Produkty / Tixoplast dekarski Den Braven

Tixoplast dekarski Den Braven

Firma w katalogu: Den Braven East

Kontakt z firmą
Tixoplast dekarski Den Braven

Tixoplast dekarski firmy Den Braven jest uniwersalnym, trwale plastyczno-elastycznym, bitumicznym klejem-uszczelniaczem na bazie ekologicznej mieszaniny bitumów i żywic. Przeznaczony jest do naprawy i izolacji pokryć dachowych z papy i blachy.

Tixoplast dekarski Den Braven nadaje się do stosowania na powierzchniach bitumicznych, betonie, podłożach mineralnych, kamieniu, metalach, drewnie oraz wybranych materiałach izolacyjnych i tworzywach sztucznych. Powierzchnia, na której ma być zastosowany tixoplast dekarski powinna być możliwie sucha, zwarta, nieosypliwa, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.

Właściwości tixoplastu dekarskiego Den Braven:

 • utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika, tworząc trwale plastyczno-elastyczne wiązanie;
 • nie wymaga mieszania, podgrzewania, wypalania;
 • tworzy trwałą, wytrzymałą i wodoszczelną spoinę;
 • jest bardzo dobrze przyczepny do wielu podłoży, w tym: podłoży bitumicznych i mineralnych (suchych i mokrych), zapraw, betonu, kamienia, metali;
 • może być układany bezpośrednio na papę i pokrycia bitumiczne;
 • jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, spływanie, łuszczenie oraz powstawanie rys skurczowych;
 • jest nieszkodliwy w użyciu - nie zawiera azbestu;
 • nie powoduje korozji ocynkowanych blach i łączników;
 • ma kolor czarny.

Zastosowanie tixoplastu dekarskiego Den Braven:

 • uszczelnianie i miejscowe przyklejanie papy, gontów bitumicznych, bitumicznych płyt falistych;
 • uszczelnianie przecieków, pęknięć, szwów, opierzeń blacharskich i złączy w kombinacji z materiałami bitumicznymi, metalami, drewnem, kamieniem i podłożami mineralnymi;
 • wypełnianie i uszczelnianie szczelin wokół przepustów dachowych, tj. przewodów wentylacyjnych, spalinowych, a także rynien, rur spustowych, kopuł, świetlików, kominów, masztów antenowych itd.;
 • przeprowadzanie awaryjnych napraw dekarskich, np. usuwanie pęcherzy w pokryciach z papy, uszczelnianie pęknięć i szwów papy (także w mokrych warunkach);
 • klejenie i uszczelnianie pokryć dachowych, mało odpornych na działanie wysokiej temperatury;
 • wypełnianie rys i pęknięć w betonowych płytach przed ułożeniem papy lub płynnej membrany bitumicznej;
 • uszczelnianie rys w kwietnikach i sadzawkach (bez wody naporowej).

Dane techniczne:

 • baza - bitum modyfikowany żywicami;
 • charakter plastyczno-elastyczny;
 • konsystencja tiksotropowa;
 • ciężar właściwy 1,3 g/ml;
 • kożuszenie >15 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej);
 • czas całkowitego utwardzenia - około 1-2 tygodnie w zależności od rodzaju powierzchni, warunków atmosferycznych i przekroju nałożonej warstwy;
 • ściekanie wg normy ISO 7390 < 2 mm;
 • sucha pozostałość - 86%;
 • odporność termiczna po utwardzeniu - od -20°C do +70°C;
 • przyczepność do warstwy betonu - 15 000 N/m²;
 • szerokość spoin - od 4 do 25 mm;
 • głębokość spoin - od 6 do 14 mm.

Tixoplast dekarski Den Braven jest dostępny w plastikowych kartuszach o pojemności 310 ml.

Kategorie produktu

Chemia dachowa » Masy uszczelniające »

Zobacz pozostałe produkty firmy Den Braven East