DachyB2B / Produkty / IZOLEN PLUS

IZOLEN PLUS

Firma w katalogu: MARMA - Polskie Folie

Kontakt z firmą
IZOLEN PLUS

Taśma IZOLEN PLUS przeznaczona jest do wykonywania szczelnych połączeń membran i folii dachowych z kominem według zasad określonych w/w przepisami.

Zastosowanie IZOLEN PLUS pozwala na spełnienie wymagań stawianych materiałom łatwo zapalnym, do których zalicza się membrany i folie, określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zawartym w dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r..

W dokumencie tym, w § 265. 4. określa się co następuje:
"Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładzin z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m."

Kategorie produktu

Chemia dachowa » Masy uszczelniające »

Zobacz pozostałe produkty firmy MARMA - Polskie Folie