DachyB2B / Produkty / System ECON fireproof

System ECON fireproof

Firma w katalogu: Styropol Sp. z o.o.

Kontakt z firmą
System ECON fireproof

System ECON fireproof przeznaczony jest do termoizolacji dachów z konstrukcją nośną wykonaną z blach trapezowych. Spełnia wymogi zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, dotyczące klas odporności ogniowej przekrycia dachu, chroni przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz co najważniejsze - zapewnia wysoką odporność ogniową dachu - potwierdzoną licznymi badaniami Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej.

W systemie ECON fireproof przy wykonaniu termoizolacji z płyt styropianowych STYRODACH NRO E15 uzyskuje się klasy odporności ogniowej przekrycia E15, a przy płytach STYRODACH NRO E30/E60 - E30 lub nawet E60. Stosując system ECON fireproof z zastosowaniem termoizolacji z płyt Styrodach NRO 1000 (lub dowolnego innego układu w ramach systemu ECON fireproof) spełnia się również wymogi przeciwpożarowe części nośnej przekrycia w postaci blachy trapezowej - zgodnie z przepisami w przypadku dachów o powierzchni większej niż 1000m2 wymagana jest szczelność ogniowa E15 dla blachy trapezowej.

ECON fireproof pozwala nie tylko spełnić ten wymóg, ale również podnieść bezpieczeństwo, umożliwiając osiągnięcie szczelności ogniowej dla blachy trapezowej dochodzącej nawet do 30 minut (E30). System ECON fireproof stanowi alternatywę dla inwestorów w sytuacji, gdy na rynku brakuje materiałów do wykonania dachów płaskich lub ich ceny są zbyt wysokie.

Pokrycia dachowe wykonane w systemie ECON fireproof spełniają również kryteria klasy reakcji na ogień BROOF(t1) wg norm ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006, co - zgodnie z instrukcją ITB nr 401/2004 - jest równoważne klasyfikacji NRO. Oznacza to, że powstały w tym systemie dach nie będzie rozprzestrzeniał ognia, w przypadku zapalenia budynku.

Wraz ze zwiększająca się ilością nowych budowanych obiektów przemysłowych i magazynowych wzrasta świadomość inwestorów związana z bezpieczeństwem obiektów i z obowiązkiem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.

Coraz istotniejszą rolę odgrywa poczucie bezpieczeństwa, że budynek oraz ludzie i mienie w nim się znajdujące (często znacznej wartości) są zabezpieczone przed ewentualnymi skutkami nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń losowych, np. pożarem, a inwestor przed ewentualnymi urzędowymi karami związanymi z niedopatrzeniem wymogów prawnych.

Kategorie produktu

Konstrukcja dachu » Dachy płaskie »