Borga BPD 18

Firma w katalogu: Borga

Kontakt z firmą złóż ofertę
Borga BPD 18

Borga BPD 18 to blacha profilowana, która dzięki dużej szerokości krycia (1080 mm) stanowi ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych profili 20.

Znalazła ona zastosowanie zwłaszcza w pokryciach zabudowań rolniczych oraz budynkach przemysłowych. Jest łatwa w montażu. Dostarczana jest w długościach na zamówienie, tak by straty materiałowe były jak najmniejsze. Połączenie z efektywnym profilowaniem odwadniającym sprawia, że wybór staje się oczywisty, gdy poszukuje się dobrego i niezbyt kosztownego rozwiązania na pokrycie dachu.

INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILU BPD

Przygotowania

Przygotowania należy rozpocząć od sprawdzenia, czy połać dachu ma kąty proste. Niewielkie odchyłki, około 20-30 mm, można zamaskować wiatrownicami. Przy większych odchyłkach należy naprawić dach.

Podłoże z desek obrobionych na pióro i wpust

Deski muszą mieć grubość co najmniej 17 mm i być pokryte papą izolacyjną. Jako łatę można wybrać listwę drewnianą lub łatę stalową typu Borga (rysunek nr 5). Jeśli wybierzecie Państwo naszą łatę stalową nie będą potrzebne kontrłaty, ponieważ ona sama zapewnia wentylację.

W niektórych okolicznościach można blachę montować bez łat. Wymogiem jest całkowicie gładka powierzchnia podłoża.

Jeśli wybraliście Państwo łaty drewniane, potrzebne będą dodatkowe kontrłaty 25x25 mm, ułożone w odstępach 600 mm między środkami. Na kontrłatach należy ułożyć łaty 28x50 mm zachowując maksymalne odstępy 500 mm między środkami.

Podłoże z mocniejszych łat drewnianych lub kształtowników

Jeśli nie wybierzecie Państwo podłoża z desek na pióro i wpust, ale wyłącznie łaty, na przykład mocniejsze łaty drewniane, drewno sklejane czy kształtowniki, odstępy można zwiększyć. Prosimy zajrzeć do tabeli 1 dla sprawdzenia maksymalnych odstępów. Jeśli pomieszczenie jest nieogrzewane, powinniście Państwo użyć jakiegoś typu ochrony przed kondensacją pod blachą dachową. Na przykład tkaniny ochronnej czy systemu ochrony przed skraplaniem Borga.

Montaż płyt dachowych

Prosimy zwrócić uwagę na to, żeby pierwszy ar-kusz leżał pod kątem prostym do okapu, jak również pamiętać o tym, że skrajna rynienka przelewowa musi leżeć pod zakładką. Jeśli istnieje potrzeba złączenia blachy poprzecznie, złącze musi być wykonane zgodnie z rysunkiem nr 3. Blachy Borga BPD 18 mocuje się do drewna przy pomocy naszych wkrętów samowiertnych. Natomiast do łat stalowych typu Borga używa się wkrętów zakładkowych.

Wkręty należy umocować w spodniej części profili. Wzdłuż okapu oraz przy ewentualnych złączach poprzecznych należy blachę przymocować wkrętami w każdej spodniej części profilu. W "pasach krawędziowych" (1/10 długości dachu od szczytów do wewnątrz) potrzebne są także wkręty w każdej spodniej części profilu. Na pozostałej części płaszczyzny dachu wystarczy stosowanie jednego wkrętu w co drugiej spodniej części profilu. Jeśli odległość między łatami przekracza 500 mm, należy zakładki boczne znitować popnitami lub skręcić wkrętami zakładkowymi w odstępach maksymalnych 500 mm między środkami.

Montaż opierzeń

Blachę kalenicową i wiatrownicę przykręca się lub nituje w odstępach maksymalnych między środkami na 300 mm, zgodnie z rysunkami nr 1 i 2. Złącza z jedną uszczelnioną zakładką w odstępach minimalnych 100 mm. Aby zapobiec ruchom spowodowanym zmianami temperatury, nie należy skręcać ze sobą opierzeń na zakładkach.

Minimalny spad dachu

Minimalny spad dachu dla podłoża drewnianego to 80, a dla podłoża stalowego 5,70. Jednak przy spadzie poniżej 140, należy zakładać taśmę uszczelniająca przy zakładkach bocznych i końcowych.

Taśma uszczelniająca

Pod blachą kalenicy można dokonać uszczelnienia naszą profilowaną taśmą uszczelniającą, aby zapobiec przedostawaniu się śniegu i deszczu pod blachę.

Kategorie produktu

Pokrycia dachowe » Pokrycia z blachy »

Zobacz pozostałe produkty firmy Borga