Junkers - Solarne ogrzewanie wody basenowej

Instalacja solarna ogrzewająca wodę w basenie często służy także do przygotowania ciepłej wody oraz wspomagania ogrzewania. Wynika to stąd, że ta dodatkowa opcja powoduje tylko nieznaczne zwiększenie powierzchni kolektorów słonecznych.

Ilość kolektorów zależy od rodzaju basenu (zewnętrzny czy wewnętrzny) oraz od jego powierzchni (najwięcej ciepła basen traci przez powierzchnię wody). Zakładając, że basen wewnętrzny ma powierzchnię 32 m2, a woda będzie w nim podgrzewana do temperatury 25-26°C, należy zamontować około 13 m2 powierzchni płaskich kolektorów słonecznych.

W przypadku basenów zewnętrznych najczęściej przyjmuje się, że powierzchnia kolektorów powinna być, co najmniej równa połowie powierzchni basenu. Jeśli zatem przyjmiemy basen o tej samej powierzchni co poprzednio czyli 32 m2, to powierzchnia płaskich kolektorów powinna wynieść ok.16 m2. W przypadku braku odbioru ciepła przez basen należy przewidzieć dodatkowy odbiór ciepła z kolektorów słonecznych.

Np. przyjmując, iż 1m2 płaskiego kolektora może wygrzewać ok. 60 litrów wody - żeby nie mieć problemu z przegrzewami w układzie solarnym powinniśmy w przypadku naszego przykładu - dla basenu wewnętrznego posiadać zasobnik solarny o pojemności ok. 600 litrów, w przypadku basenu zewnętrznego zasobnik powinien mieć pojemność rzędu 800 litrów.

Przy zastosowaniu zasobników buforowych do instalacji c.o. możliwe jest też wspomaganie centralnego ogrzewania kolektorami słonecznymi. W przypadku, gdy nie wspomagamy centralnego ogrzewania układem solarnym - można zastanowić się nad tym, aby na czas niewykorzystywania kolektorów do grzania albo je przykrywać albo wręcz spuścić płyn solarny z układu solarnego.

Junkers