Kalendarium

07.09
Środa

Seminarium - Zrównoważone prawo - obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym

Termin: 07.09.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 7.09.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Celem seminarium - Zrównoważone prawo - obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym jest omówienie aspektów prawnych realizacji zrównoważonych inwestycji.

W pierwszej części seminarium, która została zatytułowana "Zrównoważona inwestycja w świetle przepisów prawa", prelegenci omówią obowiązujące przepisy prawa i ryzyka prawne, które są związane z realizacją tego typu inwestycji. Zaprezentowana zostanie również analiza porównawcza polskich oraz zagranicznych norm prawnych w tym zakresie.

W dalszej części seminarium odbędą się trzy panele dyskusyjne:

 • Państwo a inwestor - obowiązki i uprawnienia (zaproponowana tematyka ogranicza się do kwestii ujętych w prawie unijnym);
  • źródła finansowania, instrumenty wsparcia finansowego i "zachęty" dla zrównoważonych inwestycji;
  • przewidywana prewencja;
  • raportowanie środowiskowe;
  • świadectwa/przeglądy;
 • Realizacja zrównoważonej inwestycji - eko materiały (wymogi, możliwości);
 • Case study zrealizowanych zrównoważonych inwestycji (wraz z omówieniem instrumentów prawnych dialogu społecznego).

Seminarium - "Zrównoważone prawo - obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym" poprowadzi Magdalena Konstantynowicz z firmy Bluevine Consulting.

źródło i zdjęcie: prospectsinpoland.com