Kalendarium

19.09
Poniedziałek

VI Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców - Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki

Termin: 19.09.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 19-22.09.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Podstawowym celem konferencji, zatytułowanej "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki", jest integracja młodych naukowców z Polski i innych krajów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, w tym te które dotyczą branży budowlanej.

VI Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców - Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki ma charakter interdyscyplinarny. Uczestnicy biorący w niej udział reprezentują następujące dziedziny:

  • nauki przyrodnicze;
  • inżynieria biomedyczna;
  • mechanika, automatyka i robotyka;
  • urbanistyka, architektura i budownictwo;
  • matematyka stosowana;
  • elektronika i techniki informacyjne;
  • nanotechnologia i materiały;
  • nauki społeczne w technice.

Konferencja jest organizowana przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz Fundację na Rzecz Młodych Naukowców. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz prof. Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej.

źródło i zdjęcie: konferencja.doktoranci.pw.edu.pl