Kalendarium

19.09
Niedziela

56. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Termin: 19.09.2010Miejsce: Krynica Zdrój 
Termin: 19 - 24. 09. 2010 r.
Miejsce:
Krynica Zdrój
Informacje dodatkowe:

TEMATYKA KONFERENCJI

Część problemowa: Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych. Z roku na rok coraz większa liczba eksploatowanych obiektów budowlanych wchodzi w okres podwyższonej awaryjności, osiąga wiek, na który były zaprojektowane, czy wręcz go przekracza. Obowiązkiem właściciela obiektu jest zapewnienie jego niezawodności, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego.

Bardzo ważna staje się więc problematyka diagnostyki i monitoringu oraz wiarygodności otrzymywanych tą drogą informacji, które stanowią podstawę podejmowania decyzji o dalszej eksploatacji obiektu, a także o ewentualnej konieczności wykonania remontu czy modernizacji oraz ich zakresu.

Część ogólna: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Budownictwo ogólne. Fizyka budowli. Geotechnika. Inżynieria drogowa i mostowa. Konstrukcje betonowe. Konstrukcje metalowe. Materiały budowlane. Mechanika konstrukcji. Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Nowe koncepcje w projektowaniu i wykonawstwie.

Źródło i zdjęcie: krynica2010.tu.kielce.pl