Kalendarium

18.09
Sobota

Zmiana przepisów dotyczących azbestu

Termin: 18.09.2010Miejsce: Cały kraj 

 

Termin: Od 18 września 2010
Miejsce: Cały kraj
Informacje dodatkowe: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniło niektóre przepisy dotyczące sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Nowe przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 162/2010 r., poz. 1089, zmieniają od 18 września 2010 r. dotychczasowe wymagania dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649.

Szczegóły zmian

źródło: eko-akademia.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik