Kalendarium

24.08
Piątek

Szkolenie "Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego)"

Termin: 24.08.2012Miejsce: Poznań 

Szkolenie powstało w oparciu o problemy napotykane codziennie we wdrożeniach i w doradztwie w zakresie oznaczenia CE. Jest odbiciem rynkowego zapotrzebowania w tym zakresie. Szkolenie zostało przygotowywane przez pracowników, którzy codziennie spotykają się z problemami klientów, dzięki czemu wiedzą dokładnie na jakie informacje należy zwrócić szczególną uwagę.

Szkolenie "Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego)" kierowane jest do producentów i importerów wyrobów budowlanych, dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli działających na rynku unijnym, inwestorów i firm budowlanych oraz specjalistów do spraw bezpieczeństwa.

W szkoleniu przewidziana jest prezentacja dużej liczby przykładów, a każdy z uczestników otrzyma profesjonalnie przygotowane, w wersji książkowej (około 180 stron) i elektronicznej, materiały stanowiące przewodnik po procesie certyfikacji.

Plan szkolenia "Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego)":

 1. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.
 2. Ustawa o systemie oceny zgodności.
 3. Omówienie Dyrektywy Budowlanej 89/106/EWG.
 4. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
 5. Wybrane zagadnienia prawa budowlanego.
 6. Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania znakiem budowlanym "B" (Dz.U. 04.198.2041).
 7. Kontrola wyrobów budowlanych zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury o wyrobach budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz o próbkach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 04.130.1386 oraz Dz.U. 04.130.1387).
 8. Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 04.180.1861).
 9. Sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE oraz wymogi dla notyfikowanych jednostek (Dz.U. 04.195.2011).
 10. Podobieństwa i różnice CE i B.
 11. Rozporządzenia w sprawie aprobat technicznych i europejskich aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania (Dz.U. 04.249.2497 oraz Dz.U. 04.237.2375).
 12. Przykłady norm zharmonizowanych z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG "Wyroby Budowlane".
 13. Przykłady aprobat technicznych.
 14. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Opłata za szkolenie wynosi 800,00 zł netto (+23% VAT). Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT oraz numer infolinii, pod którym będzie mógł uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów napotkanych w trakcie wprowadzenia oznaczenia CE.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w serwisie internetowym organizatora: cece-polska.pl.

źródło i zdjęcie: CECE Polska