Kalendarium

07.07
Czwartek

Szkolenie - "Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE"

Termin: 07.07.2011Miejsce: Katowice 

Termin: 7-8 lipca 2011 r.
Miejsce: Katowice
Informacje dodatkowe: Maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r. i użytkowane przez pracowników podczas pracy powinny:

 • spełniać określone wymagania bezpieczeństwa,
 • posiadać odpowiednie rozwiązania minimalizujące ryzyko podczas pracy,
 • posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań minimalnych wynikających z tzw. dyrektyw socjalnych.

Szkolenie pn. "Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE" obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną realizację planu działań doprowadzających przykładową maszynę do zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

Celem szkolenia jest:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP,
 • Zapoznanie uczestników z praktyką konstruowania planu działań niezbędnych do spełnienia minimalnych wymagań dyrektyw,
 • Przekazanie wskazówek dotyczących sporządzania odpowiedniej dokumentacji,
 • Przećwiczenie procedury doprowadzenia do zgodności na rzeczywistym przykładzie maszyny,
 • Wyjaśnienie niejasności wynikających z dyrektyw UE i polskich rozporządzeń wprowadzających dyrektywy do prawodawstwa polskiego,
 • Przedstawienie obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów BHP,
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dla kogo skierowane jest szkolenie:

 • Pracodawcy, kierownictwo techniczne;
 • Służby utrzymania ruchu;
 • Dozór techniczny (Inspektorzy BHP i specjaliści ds. bezpieczeństwa, którzy zajmują się organizacją stanowisk roboczych);
 • Osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn (konstruktorzy mechanicy i elektrycy, kierownicy biur konstrukcyjnych).
 • Użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych;
 • Producenci i dostawcy maszyn i urządzeń technicznych;
 • Importerzy maszyn i urządzeń technicznych;
 • Inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń technicznych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie: wykładu, ćwiczeń (procedura doprowadzenia do zgodności z minimalnymi wymaganiami BHP na rzeczywistym przykładzie maszyny), dyskusji. W trakcie jego trwania będą praktyczne przykłady firm polskich, cenne wskazówki, dyskusje urozmaicające przebieg seminarium.

Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania seminarium. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają komplet wydrukowanych materiałów szkoleniowych. Szkolenie pn. "Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE" kosztuje 779 zł netto (+ 23% VAT) / osobę (Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2x obiad).

źródło i zdjęcie: luc.pl