DachyB2B / Kalendarium

Kalendarium

21.05
Poniedziałek

Blacharz - Dekarz. Kurs

Termin: 21.05.2018Miejsce: Olsztyn 

Termin rozpoczęcia: 21 maja 2018 r.
Miejsce: Centrum Szkoleń Budowlanych, ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn
Dodatkowe informacje: Kurs trwa 40 godzin.

W efekcie szkolenia uczestnik kursu będzie umiał:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną w zakresie robót blacharsko-dekarskich,
 • wykorzystywać w pracach blacharsko - dekarskich maszyny, urządzenia i narzędzia,
 • oceniać przydatność materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach blacharsko-dekarskich,
 • wykonywać prace blacharsko-dekarskie na poziomie przyuczenia do zawodu,
 • zachowywać w pracy zasady bhp.

Zajęcia praktyczne z zakresu prac blacharsko-dekarskich będą odbywać się w formie praktyki w miejscu dostosowanym do odbywania zajęć praktycznych na specjalnie przygotowanych stanowiskach roboczych, gdzie będzie można wykonywać wszelkie prace, które są przedmiotem programu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał niezależny dostęp do stanowiska pracy i samodzielnie wykonywał wszelkie zadania wynikające z programu szkolenia.

Program zajęć:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.
 2. Dokumentacja budowlana oraz  rysunek budowlany
 3. Materiałoznawstwo
 4. Technologia robót i maszynoznawstwo zawodowe
 5. Rozbiórka pokrycia dachowego oraz remonty i renowacje różnych pokryć
 6. Wykonywanie warstw izolacji cieplnych
 7. Krycie papą, obróbki
 8. Krycie różnego rodzaju dachówką ,obróbki
 9. Wykonywanie pokryć blaszanych, obróbki
 10. Łączenie metali, nitowanie klejenie, lutowanie
 11. Zawieszanie rynien i rur spustowych
 12. Konserwacja i naprawa pokryć oraz obróbek
 13. Kontrola jakości prac i odbiór robót

Szczegóły na temat szkolenia dostępne na stronie http://csb.olsztyn.pl/szkolenia/szkolenia-szczegoly/blacharz-dekarz.html?trainingCalendar=108

Nie przeocz w tym miesiącu