Kalendarium

22.05
Poniedziałek

Szkoła Dekarska Protan - zgrzewania membran Protan, zastosowania produktów i rozwiązań systemowych

Termin: 22.05.2017Miejsce: Pabianice 

Terminy:

22-24 maja 2017 r.
5-7 czerwca 2017 r.
19-21 czerwca 2017 r.

Miejsce: Pabianice
Dodatkowe informacje:
Szkolenie trwa trzy dni i kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, potwierdzającym nabycie wiedzy na temat właściwości membran PVC, systemów montażu, urządzeń i praktycznych umiejętności zgrzewania membran oraz wykonywania obróbek.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują dyplom poświadczający ukończenie kursu, ważny przez dwa lata. Po upływie tego czasu zaleca się ponowną wizytę w Szkole Dekarskiej Protan, aby skorygować ewentualne błędy wykonawcze i poświadczyć posiadane umiejętności.

Dodatkowe informacje - Jerzy Kosior, Protan Polska, tel. 601 330 773.

źródło: Protan