Kalendarium

24.05
Czwartek

Seminarium "Umowa deweloperska, rola dewelopera i banku w realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego"

Termin: 24.05.2012Miejsce: Warszawa 

W ostatnim czasie zaszły ważne zmiany w zakresie ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Kupujący ma większe prawa w umowie podpisywanej z deweloperem. Umowa winna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Ważna jest również rola banku prowadzącego rachunek powierniczy. Warto zapoznać się ze zmianami ustawy z dnia 16 września 2011 r. dotyczącej praw nabywcy. Nowa ustawa wchodzi w życie już 29 kwietnia 2012 r.!

Program seminarium "Umowa deweloperska, rola dewelopera i banku w realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego":

 1. Założenia ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:
  - obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej,
  - prospekt informacyjny,
  - mieszkaniowy rachunek powierniczy,
  - gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa,
  - umowa deweloperska,
  - odstąpienie od umowy deweloperskiej.
 2. Rola banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy w przedsięwzięciu deweloperskim i wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego.
 3. Konieczność korelacji postanowień dokumentów i umów zawieranych przez dewelopera oraz koordynacji działań podejmowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego:
  - projekt budowlany,
  - umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą oraz zawierane przez niego umowy z podwykonawcami,
  - umowa z bankiem o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego,
  - ocena otoczenia prowadzonej inwestycji,
  - harmonogram przedsięwzięci deweloperskiego,
  - wzór umowy deweloperskiej zawieranej w formie aktu notarialnego,
  - prospekt informacyjny,
  - odbiory robót realizowanych przez wykonawcę i podwykonawców,
  - odbiory etapów przedsięwzięcia deweloperskiego przez przedstawiciela banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy,
  - wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego i zapłata wykonawcom robót budowlanych,
  - odbiór lokalu lub domu jednorodzinnego przez nabywcę,
  - umowa przeniesienia na nabywcę lokalu lub domu jednorodzinnego zawierana w formie aktu notarialnego.
 4. Panel dyskusyjny oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Całkowity koszt uczestnictwa w seminarium "Umowa deweloperska, rola dewelopera i banku w realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego" wynosi 699 zł + 23% VAT.

Uwaga! Przy zgłoszeniu do 3 maja 2012 r. cena wynosi 594,15 zł + 23% VAT.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w serwisie internetowym organizatora: akademiadashofera.pl.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl