Kalendarium

01.05
Wtorek

Kampania Ekologiczna - Słoneczne Dni

Termin: 01.05.2012Miejsce: Cała Polska 

Termin: 01-13.05.2012 r.
Miejsce: cała Polska
Informacje dodatkowe: Kampania Słoneczne Dni jest akcją ekologiczną o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, realizowaną w całej Europie, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

Energia słoneczna z uwagi na swoją rozproszoną naturę i lokalny charakter (korzystanie z energii Słońca odbywa się najbliżej odbiorcy końcowego) wymaga rozproszonych działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych.

Dlatego też postanowiono uruchomić Kampanię Ekologiczną - Słoneczne Dni, w której udział może wziąć każda organizacja pozarządowa, szkoła, centrum badawcze, urząd, bank, kościół czy firma.

Więcej informacji na temat Kampanii Słoneczne Dni znajduje się na stronie internetowej organizatora: slonecznedni.pl.

źródło i zdjęcie: slonecznedni.pl