Kalendarium

12.05
Czwartek

XI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa

Termin: 12.05.2011Miejsce: Szczyrk 

Termin: 12-13 maja 2011
Miejsce: Szczyrk
Informacje dodatkowe:

Celem konferencji jest:

  • prezentacja wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich,
  • zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez doktorantów i młodych naukowców w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz - co nie jest bez znaczenia - wzajemne poznanie się,
  • dyskusja z udziałem Profesorów - być może przyszłych Recenzentów dysertacji.

Oficjalnym językiem konferencji jest język polski oraz język angielski.

Pragniemy, aby w konferencji uczestniczyli nie tylko Doktoranci i Doktorzy, ale także Profesorowie opiekujący się rozwojem naukowym młodej kadry.

Źródło i zdjęcie: www.doktoranci.rb.polsl.pl