Kalendarium

18.04
Środa

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Termin: 18.04.2012Miejsce: Kraków 

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, którego piąta edycja odbędzie się w kwietniu 2012 r., stanowi dobrą okazję dla branżystów do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. W czasie spotkania eksperci będą debatowali na temat rozwoju rynku kolektorów słonecznych oraz aspektów technicznych wykorzystywania energii słonecznej w mieszkalnictwie.

W czasie V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, któremu towarzyszyć będzie wystawa instalacji solarnych, zostaną również omówione kwestie prawne związane z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Uczestnicy tego wydarzenia podejmą również kwestię szkoleń i certyfikacji instalatorów kolektorów słonecznych a także zastanowią się nad metodami wsparcia sektora energetyki słonecznej w następnym okresie programowania na lata 2014 - 2020.

Elementem wieńczącym piątą edycję Forum - jak co roku - będzie panel dyskusyjny. Do udziału w nim zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Program V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej:

  • Rynek kolektorów słonecznych w Polsce - nowe statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w 2011 r.;
  • Europejski rynek instalacji słonecznych;
  • Integracja słonecznych systemów grzewczych w istniejących budynkach;
  • Możliwości wykorzystania energii słonecznej do zaopatrzenia w energię istniejących budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej;
  • Stan wdrożenia dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii i Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
  • System wsparcia zielonego ciepła i chłodu w ustawie o odnawialnych źródłach energii;
  • Efekty wsparcia sektora energetyki słonecznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz możliwe formy wsparcia w następnym okresie programowania funduszy UE na lata 2014 - 2020;
  • Sektor energetyki słonecznej termicznej w latach 2014 - 2020 - dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

Więcej informacji na temat V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej znajduje się na stronie internetowej organizatora: solarforum.ieo.pl.

źródło i zdjęcie: solarforum.ieo.pl