DachyB2B / Kalendarium

Kalendarium

20.02
Wtorek

Realizacja inwestycji według procedur FIDIC - najnowsze regulacje prawne i praktyczne problemy

Termin: 20.02.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 20 lutego 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest omówienie najnowszych procedur FIDIC, jakie obowiązują przy realizacji inwestycji. Uczestnicy poznają wzory warunków kontraktowych FIDIC oraz dowiedzą się na czym polega wybór Inżyniera do realizacji inwestycji oraz jakie są zasady jego działania i warunki umowne.

Przedstawione zostaną także zasady rozliczania robót oraz kluczowe momenty realizacji kontraktu. Uczestnicy będą też mieli okazję poznać przykłady nieprawidłowości jakie występują w realizacji kontraktów oraz wyjaśnić kwestie sporne z wykładowcą.

Program szkolenia:

 1. Założenia stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC
  • projekty unijne
  • projekty Banku Światowego
  • projekty komercyjne
 2. Wzory warunków kontraktowych FIDIC
  • układ i struktura
  • kryteria wyboru wzoru
 3. Strony umowy: Zamawiający i Wykonawca
 4. INŻYNIER w procesie inwestycyjnym
  • wybór Inżyniera
  • jego rola, prawa i obowiązki
 5. Podstawowe zasady realizacji kontraktu:
  • zasady rozliczania robót, polecenia i akceptacje Inżyniera
  • kluczowe momenty realizacji kontraktu: Data Rozpoczęcia, Świadectwo Przyjęcia Świadectwa Ukończenia
 6. Rozjemstwo w sporach:
  • Komisja Rozjemcza
  • Arbitraż
 7. Dyskusja - pytania i odpowiedzi. W trakcie szkolenia poruszane będą różne przykłady nieprawidłowości jakie występują w realizacji kontraktów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: osób zajmujących się dokumentami ofertowymi według procedur FIDIC - kosztorysantów, biur projektowych, inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze pomocowe, wykonawców robót, inwestorów.

Wykładowca - mgr inż. Mieczysław Grabiec, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie. Były Prezes SIDIR - polskiej organizacji członkowskiej FIDIC. Rozjemca międzynarodowy zatwierdzony przez FIDIC dla sporów kontraktowych oraz wykładowca na studium podyplomowym SGH w Warszawie i Politechnice Wrocławskiej.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie http://www.akademiadashofera.pl/realizacja-inwestycji-wedlug-procedur-fidic-najnowsze-regulacje-prawne-i-praktyczne-problemy-product19rif/