DachyB2B / Kalendarium

Kalendarium

11.12
Poniedziałek

Aktualne zmienione przepisy Prawa budowlanego w 2017 r. oraz główne elementy projektu Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego

Termin: 11.12.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 11 grudnia 2017 r.,
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zmianami Prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2017 r. Uczestnicy procesu budowlanego dowiedzą się także o liberalizacji prawa w zakresie zgód na budowę i wykonanie robót budowlanych, które wymagają wcześniej zgłoszenia, ale bez prowadzenia żadnych procedur administracyjnych.

Omówione będą najnowsze przepisy wykonawcze w budownictwie, jak również w zarysie sam projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie - historia Prawa budowlanego w Polsce
 2. Aktualne przepisy ogólne Prawa budowlanego
 3. Obiekty i roboty budowlane, które od 1 stycznia 2017 r. nie wymagają pozwolenia na budowę, a nawet zgłoszenia - uproszczone i skrócone procedury administracyjne
 4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - warunki ich wykonywania
 5. Zmienione obowiązki uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy - robót
 6. Znowelizowane procedury poprzedzające rozpoczęcia robót budowlanych (projekt budowlany, pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót)
 7. Realizacja robót budowlanych i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego
 8. Aktualne przepisy Prawa budowlanego - dotyczące obowiązku należytego utrzymania obiektów budowlanych
 9. Funkcjonujące aktualnie organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego w Polsce (w tym: przewidywane w nich zmiany)
 10. Główne elementy projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
 11. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania i konsultacje.

Szkolenie skierowane jest do: inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

Wykładowca - mgr inż. Wiesław Bocheńczyk, wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/aktualnie-obowiazujace-w-2017-prawo-budowlane-oraz-projekt-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego-product18pbk/