Kalendarium

13.12
Wtorek

Szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Termin: 13.12.2011Miejsce: Gorzów Wielkopolski 

Termin: 13.12.2011 r.
Miejsce: Gorzów Wielkopolski
Informacje dodatkowe: Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników, którzy zajmują się m.in. demontażem wyrobów zawierających azbest i tym samym są narażeni na działanie niebezpiecznego dla zdrowia pyłu azbestowego.

Szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ma formę warsztatu kształtującego umiejętności praktyczne. Metodą prowadzenia zajęć jest wykład oraz ćwiczenia w stosowaniu sprzętu ochrony indywidualnej.

Program zajęć:

  • regulacje prawne stosowania przepisów bhp przy pracach w kontakcie z azbestem;
  • wyroby azbestowe oraz metody identyfikacji materiałów zawierających azbest. Procedury postępowania przy ich demontażu i usuwaniu;
  • zagrożenia dla zdrowia związane z pracami przy materiałach zawierających azbest;
  • sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane przy pracach związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu;
  • zasady bhp przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest, w tym szczególnie: oznakowanie miejsca pracy, stosowanie środków ochrony układu oddechowego, odzieży i narzędzi oraz stosowanie metod ograniczających emisję pyłów do środowiska;
  • zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej dotyczące osób wykonujących prace w kontakcie z azbestem.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 95 722 61 41 lub na stronie internetowej organizatora: seka.pl.

źródło i zdjęcie: seka.pl