Kalendarium

23.10
Czwartek

Konferencja - Dachy płaskie, skośne, przemysłowe

Termin: 23.10.2014Miejsce: Gdańsk 

Termin: 23 października 2014 r. - Gdańsk, 3 grudnia 2014 r. - Warszawa
Miejsce: Gdańsk, Warszawa
Dodatkowe informacje:
W bloku eksperckim DAFA zostaną zaprezentowane referaty:

 • Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich - aspekt obliczeniowy - Michał Wilk
 • Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski w oparciu o wytyczne DAFA? - Witold Okoński
 • Projekt odśnieżania dachu podstawą do Instrukcji odśnieżania dachu - Michał Wilk
 • Błędy przy stosowaniu lekkiej obudowy wykonywanej z płyt warstwowych - Piotr Olgierd Korycki (tylko w Warszawie)

DACHY PŁASKIE SKOŚNE PRZEMYSŁOWE - projektowanie konstrukcji, wymagania ppoż., utrzymanie dachów płaskich - program

1. dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska

 • Wybrane problemy kształtowania dachów płaskich w aspekcie cieplno-wilgotnościowym
 • Błędy projektowe i wykonawcze stropodachów pełnych, wentylowanych i odwróconych.
 • Detale projektowe, a trwałość stropodachów.

2. dr inż. Paweł Sulik - Instytut Techniki Budowlanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa pożarowego dachów

3. Referaty w bloku eksperckim Stowarzyszenie DAFA:

 • Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich - aspekt obliczeniowy - Michał Wilk
 • Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski w oparciu o wytyczne DAFA - Witold Okoński
 • Projekt odśnieżania dachu podstawą do Instrukcji odśnieżania dachu - Michał Wilk
 • Błędy przy stosowaniu lekkiej obudowy wykonywanej z płyt warstwowych - Piotr Olgierd Korycki (tylko w W-wie)

WARUNKI UCZESTNICTWA: Udział w konferencji dla projektantów, wykonawców, inwestorów i zarządców jest bezpłatny (do wyczerpania ustalonego limitu miejsc sponsorowanych). Po wyczerpaniu miejsc sponsorowanych - udział płatny.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie każdej osoby oddzielnie poprzez stronę internetową www.artmediatechnics.pl. Po poprawnym zgłoszeniu powinni otrzymać Państwo automatycznie imienne potwierdzenie emailem z serwera, które należy zabrać ze sobą na konferencję.

W przypadku braku imiennego potwierdzenia można wygenerować je samodzielnie poprzez Panel Słuchacza, ew. skontaktować się z Organizatorem - firmą ART MediaTechnics pod numerem tel. kom. 0 600 358 840 (Grażyna Grzymkowska-Gałka).

W tygodniu poprzedzającym konferencję do zapisanych poprzez serwer osób wysłane zostaną szczegółowe informacje organizacyjne (miejsce konferencji, godziny trwania) wraz z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa.

Istnieje możliwość odwołanie udziału w konferencji w ustalonym przez organizatora czasie poprzez nasz serwis internetowy www.artmediatechnics.pl w PANELU SŁUCHACZA.

źródło: Dafa

Nie przeocz w tym miesiącu