Kalendarium

08.10
Piątek

Oficjalne otwarcie Ośrodka Szkoleniowego w Zamościu

Termin: 08.10.2010Miejsce: Zamość 

Termin: 08.10.2010 r.
Miejsce: Zamość, ul. Kilińskiego 86a
Informacje dodatkowe: Uruchomienie pracowni daje uczestnikom OHP możliwość dostępu do nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych udostępnionych przez czołowych producentów pokryć dachowych i akcesoriów. Stwarza ogromną szansę na zdobycie nowych, bądź dodatkowych kwalifikacji zawodowych, bardzo atrakcyjnych obecnie na rynku pracy. Organizatorzy placówki przygotowują dla uczniów, szkolenia praktyczne i teoretyczne, które prowadzić będą wybitni specjaliści branży dachowej, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz przedstawiciele firm producenckich.

W roku szkolnym 2010/2011 na naukę w zawodzie dekarz do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej zgłosiło się 20 uczniów, którzy od 1 września uczęszczają na zajęcia. Placówka będzie organizować kursy zawodowe nie tylko dla uczniów, ale również dla wszystkich bezrobotnych, chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. We współpracy z firmami produkującymi materiały budowlane, prowadzone będą również szkolenia komercyjne dla dekarzy.

PROGRAM OTWARCIA PRACOWNI:

* 11.00 – rozpoczęcie (Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak)
* 11.15 – prezentacja działalności Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
* 11.30 – przemówienia zaproszonych gości ( Prezes Zarządu Głównego PSD Michał Olszewski oraz Prezes Zarządu Głównego o/lubelskiego Zbigniew Karaś)
* 11.50 – przejście do budynku warsztatów szkoleniowych, poświęcenie nowych pomieszczeń (ks. Marian Duma), uroczyste otwarcie - symboliczne przecięcie wstęgi
* 12.00 – wizytacja obiektu przez zaproszonych gości
* 12.30 – zakończenie (Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak).

Źródło i zdjęcie: dekarz.com.pl