DachyB2B / Kalendarium

Kalendarium

14.01
Poniedziałek

Szkoła dekarska Protan 2019

Termin: 14.01.2019Miejsce: Pabianice 

Terminy:

1. 14-16.01.2019 r.

2. 21-23.01.2019 r.

3. 28-30.01.2019 r.

Miejsce: ul. Warszawska 44/50, Pabianice

Zapisy: tel. 601 330 773; e-mail: jerzy.kosior@protan.pl

Szkolenie trwa trzy dni i kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, potwierdzającym nabycie wiedzy na temat właściwości membran PVC, systemów montażu, urządzeń i praktycznych umiejętności zgrzewania membran oraz wykonywania obróbek.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują dyplom poświadczający ukończenie kursu, ważny przez dwa lata.

Po upływie tego czasu zalecamy ponowną wizytę w naszej szkole, aby skorygować ewentualne błędy wykonawcze i poświadczyć posiadane umiejętności.