DachyB2B / Kalendarium

Kalendarium

31.01
Środa

Konferencja DAFA "Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego"

Termin: 31.01.2018Miejsce: Poznań 

Termin: 31 stycznia 2018 r., w godzinach 13:00 - 15:30
Miejsce: Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA, pawilon 7, sali 1AB
Dodatkowe informacje:

Referaty, wygłoszone przez uznanych specjalistów i rzeczoznawców ppoż. omówią:

  • Wytyczne Stowarzyszenia DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case study na bazie rysunków)./ Łukasz Ostapiuk - Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP);
  • Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów - znaczenie formalne i praktyczne / mgr inż. Maria Dreger - Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO;
  • Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej - z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. / mgr inż. Monika Hyjek - projektant, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego;
  • Wymagania i podejście ubezpieczycieli / mgr inż. Robert Kuczkowski - koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Specjalista w zakresie oceny ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach.

źródło i zdjęcie: DAFA