DachyB2B / Kalendarium

Kalendarium

29.01
Poniedziałek

OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w procesie inwestycyjnym - warsztaty praktyczne w aplikowaniu o dofinansowanie

Termin: 29.01.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 29 stycznia 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobów uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji aplikacyjnej i w procedurze OOŚ. W trakcie szkolenia zostaną wskazane praktyczne zagadnienia w zakresie OOŚ. Uczestnicy będą mieli możliwość dokonać analizy praktycznych przykładów.

W ramach szkolenia nastąpi omówienie znaczenia, miejsca i roli poszczególnych ocen środowiskowych w procesie inwestycyjnym w kontekście dofinansowań ze środków zewnętrznych (w szczególności z funduszy UE). Nastąpi analiza przypadków na konkretnych przykładach, a także omówienie przepisów budzących największe wątpliwości interpretacyjne. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: Jak w praktyce przeprowadzić udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ?

Ponadto na warsztatach uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciami z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, z problemami dotyczącymi stosowania i wykładni tych przepisów, najistotniejszym oraz najnowszym orzecznictwem z tego zakresu, a także z kwestiami dotyczącymi przygotowania inwestycji, pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, uprawnieniami społeczeństwa związanymi z realizacją przedsięwzięć, koniecznością uzgodnień ze strony właściwych organów, zagadnieniami wpływu przedsięwzięć na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz na zmiany klimatu, a także ocen wodnoprawnych.

Szkolenie będzie prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej przez dwóch trenerów.

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany oraz aplikowanie o dofinansowania z funduszy zewnętrznych (w szczególności ze środków UE): m.in. dla podmiotów ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o dofinansowanie (zwłaszcza z UE), pracowników administracji samorządowej i rządowej w szczególności obsługujących projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych (funduszy UE), jednostek organizacyjnych pełniących funkcje inwestora, biur projektowych i urbanistycznych, instytucji finansujących, instytucji oceniających dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie, inwestorów/ podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Wykładowca - Paweł Grabowski, prawnik i konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne na stronie http://www.akademiadashofera.pl/oos-w-pozyskiwaniu-funduszy-zewnetrznych-w-procesie-inwestycyjnym-warsztaty-praktyczne-w-aplikowaniu-o-dofinansowanie-product19ofi/