Książki

Konstrukcje budowlane. Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna

Konstrukcje budowlane. Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna


Rok wydania: 

2007

Wydawnictwo: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Autor: 

Władysław Nożyński

Cena: 42 pln

W książce "Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna" zamieszczono przykłady obliczeń elementów konstrukcji z drewna. Przyjęto zasady obliczeń i oznaczenia stosowane w Eurocodzie-5 oraz w PN-B-03150:2000.

Stosowana w książce metoda obliczeń polega na założeniu parametrów przekroju i sprawdzeniu stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji. Uwzględniono przykłady obliczeń elementów prętowych, różnego typu złączy, elementów nośnych pod pokrycia, a także więźb dachowych, kratowych dźwigarów dachowych, stropów i ścian z drewna oraz dźwigarów z drewna klejonego warstwowo.

Ponadto książka zawiera materiały pomocnicze do projektowania zaczerpnięte z norm, aprobat ITB udzielanych nowym materiałom i łącznikom oraz z literatury specjalistycznej.

Wydawnictwa polecają książkę nauczycielom przedmiotu konstrukcje budowlane, uczniom w zawodzie technik budownictwa, słuchaczom szkoły policealnej w zawodach: technik architekt oraz technik budownictwa, a także studentom wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych oraz projektantom budowlanych konstrukcji z drewna.