Książki

Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik

Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik


Rok wydania: 

2010

Wydawnictwo: 

DW MEDIUM

Autor: 

Krzysztof Patoka

Cena: 59 pln

Podstawą wiedzy, którą autor postanowił usystematyzować w tej książce, są doświadczenia zdobyte przez niego w wyniku rozstrzygania reklamacji, a także podczas prowadzonych z inwestorami i projektantami konsultacji dotyczących zastosowania materiałów dachowych.

Autor od lat zajmuje się zawodowo techniką zastosowań materiałów dachowych. Wielokrotnie rozpatrywał on reklamacje zgłaszane dekarzom lub producentom materiałów pokryciowych dotyczące pojawiania się zacieków we wnętrzach dachów. Uszczelnianie dachów przez dekarzy w wyniku zgłaszanych reklamacji było nieskuteczne i zacieki pojawiały się nadal. Inwestorzy i wykonawcy nie zdawali sobie bowiem sprawy z tego, że główną przyczyną ich powstawania były skropliny zbierające się w wewnętrznych warstwach dachu.

Skropliny powstają i gromadzą się w dachach z powodu braku właściwie zaprojektowanej i wykonanej wentylacji dachowej, tzn. takiej, która stale usuwa parę wodną z konstrukcji i izolacji termicznej dachu. A ponieważ panujący w Polsce zmienny klimat nasila zjawisko przenikania i skraplania się pary wodnej w przegrodach budowlanych, polskie dachy powinny być szczególnie starannie wentylowane.

W Polsce bardzo wielu ludzi związanych z budownictwem wie o tym, że dachy wentyluje się w celu usunięcia z nich wilgoci, jednak projektanci i nadzór budowlany nie znają technik wentylowania dachów na tyle dobrze, by je z powodzeniem stosować i umiejętnie nadzorować. Brakuje polskiej literatury poświęconej tej problematyce. Autor uznał więc, że zagadnienia dotyczące wentylacji dachów warto zebrać i uporządkować w jednej publikacji, którą zatytułował "Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik".

Reklamacje - jak stwierdza autor - są ogromnym źródłem informacji, pod warunkiem że chce się je starannie wyjaśnić i wykorzystać w celu lepszego poznania procesów zachodzących w dachach. W ciągu wielu lat pracy autor starał się to robić, a wiedzę zdobytą w ten sposób - poszerzoną o informacje zaczerpnięte z rozproszonej literatury - przekazuje w tej książce.

Oprócz podstawowych zasad wentylowania dachów w książce "Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik" zostały omówione problemy nowoczesnych materiałów foliowych stosowanych w konstrukcjach dachowych. Autor zajął się tą problematyką z kilku powodów. Po pierwsze, jak mówi: są to produkty, które powstały dzięki procesowi ciągłego ulepszania technik usuwania wilgoci za pomocą wentylacji dachów i ich działanie jest ściśle związane z tą techniką. Po drugie: w Polsce są one ciągle wadliwie stosowane mimo wieloletniej ich obecności na rynku budowlanym.

Autor publikacji uważa, że dzieje się tak m.in. dlatego, że wyroby foliowe zostały wprowadzone na rynek bez odpowiedniego przygotowania dotyczącego teorii wentylowania dachów. Nadal brakuje wyczerpujących informacji na ten temat. Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Jedną z nich jest to, że w okresie ich popularyzacji początkowe informacje o foliach i membranach były bardzo urywkowe. Pochodziły głównie od producentów wywodzących się z krajów o rozwiniętej kulturze technicznej, z dobrze funkcjonującymi wszystkimi instytucjami kształtującymi poziom budownictwa. Żaden z importerów nie miał przygotowanych informacji o wprowadzanych produktach dostosowanych do polskich realiów.

Z tych powodów autor poświęcił materiałom foliowym wiele uwagi, w tym odrębny rozdział, który jest też próbą stworzenia systematyki bogatej grupy folii i membran stosowanych w dachach. Oprócz tego w książce "Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik" zostały omówione niektóre występujące w Polsce problemy związane z powstawaniem w dachach skroplin.