BHP na budowie

BHP na budowie

Dodano: środa, 29 marca 2017 10:28

W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.

Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.
W niniejszym drugim wydaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący w dniu 30 listopada 2015 r.

W spisie treści m.in.:

 1. Plac budowy
 2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w zakresie bhp
 3. Koordynator do spraw bezpieczeństwa pracy na budowie
 4. Maszyny do robót budowlanych
 5. Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych
 6. Drabiny w budownictwie
 7. Rusztowania
 8. Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu podstawowych robót budowlanych
 9. Ochrona zdrowia pracowników w środowisku pracy w budownictwie
 10. Wypadki w budownictwie
 11. Zasady dokonywania samokontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie
 12. Ryzyko zawodowe
 13. Przykładowe listy kontrolne