DachyB2B / Baza wiedzy / Vademecum i artykuły / Pokrycia dachowe / Ocieplenie na dachu płaskim

Ocieplenie na dachu płaskim

Dodano: środa, 06 września 2017 08:35
Ocieplenie na dachu płaskim

Dachy budynków stawianych kilkadziesiąt lat temu to głównie dachy płaskie i jeśli wymagają remontu poddawane są również termomodernizacji - ociepleniu przegrody dachowej. Często są to ustroje dachowe w postaci stropodachu, który wymaga dostosowania technologii termoizolacji do konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych i sposobu użytkowania przestrzeni poddachowej.

Dach z wentylacją i bez

Dachy płaskie, czyli takie o nachyleniu do ok. 10% mogą przykrywać bezpośrednio pomieszczenia mieszkalne i wtedy nazywamy je stropodachem, lub osłaniać nieogrzewany strych wykorzystywany jako przestrzeń techniczna, suszarnia, skład niepotrzebnych rzeczy.

W przypadku strychu nie ma konieczności ocieplania samego dachu, a poprawę ciepłochronności uzyskuje się poprzez termoizolację podłogi/stropu nad ogrzewaną kondygnacją. Tutaj ułożenie termoizolacji będzie łatwe – wystarczy rozłożyć folię paroizolacyjną na podłodze strychu. a na niej płyty styropianowe bądź wełnę mineralną.

Możliwość komunikacji i składowania umożliwi podłoga np. z desek bądź płyt OSB. Kładziona na legarach o wysokości nieco większej niż grubość ocieplenia, albo cienka wylewka betonowa jeśli ocieplenie jest ze styropianu (m.in. zabezpieczy to przed gryzoniami). Oczywiście na strychu trzeba zapewnić wentylację - np. okienka w ścianach szczytowych bądź wywiewy dachowe.

Stropodachy będące przykryciem dla pomieszczeń ogrzewanych muszą być ocieplone bezpośrednio od zewnątrz lub wewnątrz jego przekroju. Ze względu na ich konstrukcję rozróżniamy stropodachy wentylowane, gdzie nad stropem istnieje możliwość cyrkulacji powietrza i niewentylowane jeśli poszczególne warstwy stropodachu przylegają bezpośrednio do siebie.

W stropodachach wentylowanych istotne jest to, czy przestrzeń poddachowa umożliwia dojście na całej jego powierzchni. Wtedy termoizolację zrobimy podobnie jak na strychu i kolejno układane są: folia paroszczelna, wełna bądź styropian i ewentualne przykrycie folią paroprzepuszczalną. Nie można zapominać przy tym o wentylacji wolnej przestrzeni.

W przypadku konstrukcji nieprzełazowej ocieplenie można przeprowadzić jedynie metodą wdmuchiwania materiału ociepleniowego, przy czym musi być zachowana wentylacja poddachowa, aby nie nastąpiło trwałe zawilgocenie w wyniku kondensacji pary wodnej, bowiem ułożenie skutecznej izolacji paroszczelnej na stropie jest praktycznie niemożliwe.

Jako wdmuchiwany materiał ociepleniowy wykorzystuje się impregnowane włókna celulozy, granulat wełny mineralnej lub natrysk pianki poliuretanowej.

Konstrukcje stropodachów niewentylowanych wykonywanych w przeszłości są zróżnicowane. Oprócz drewnianych ustrojów dachowych, częstymi rozwiązaniami były prefabrykowane płyty kanałowe, konstrukcje na belkach z wypełnieniem płytkami korytkowymi bądź przykrycie monolityczne, żelbetowe.

Pokrycia dachowe wykonywano najczęściej z pap klejonych lepikiem na gorąco lub z pap termozgrzewalnych. Stropodachy niewentylowane nie miały często dostatecznej izolacji paroszczelnej od strony ogrzewanych pomieszczeń i w efekcie dochodziło do zawilgocenia archaicznego pseudo- ocieplenia (np. z żużla) co powodowało "bąblowania" papy pokryciowej pod naporem nagrzanej pary wodnej.

Ocieplenia na stropodachu

Postępowanie zmierzające do ocieplenia stropodachu niewentylowanego powinno uwzględniać przede wszystkim stan podłoża i jego zawilgocenie. Stare pokrycie dachowe z papy w dobrym stanie może być pozostawione jako wstępna paroizolacja, uszczelniona następnie nową powłoką z papy termozgrzewalnej.

Przy znacznych uszkodzeniach starego pokrycia i zawilgoceniu stropodachu konieczne będzie jego osuszenie (np. naprawa pokrycia i zamontowanie kominków wentylacyjnych) bądź usunięcie wszystkich warstw do "gołej" konstrukcji dachowej. W takim przypadku musi być ułożona staranna izolacja paroszczelna (gruntowanie, papa lub folia) pod termoizolacją co zapobiegnie przenikaniu wilgoci do ocieplenia.

Jako materiał ociepleniowy wykorzystywane są płyty z twardych odmian styropianu (EPS - 100), polistyrenu XPS, wełny mineralnej, pianki poliuretanowej w płytach lub nanoszonej także metodą natrysku. Płyty ociepleniowe są klejone i mocowane mechanicznie do podłoża, a izolację przeciwwodną zapewnia dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Pokrycie papowe powinno umożliwiać odprowadzenie wilgoci w przypadku miejscowych uszkodzeń i przecieków. Zapewni to ułożenie pod wierzchnim pokryciem tzw. papy wentylacyjnej, perforowanej, która pozwala na przepływ wilgotnego powietrza i odprowadzenie go do wstawionych w wierzchnią powłokę kominków wentylacyjnych.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej

Ocieplenie stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej

1. Pokrycie dachu – hydroizolacja

2. Płytki korytkowe na ściankach ażurowych

3. Wentylowana przestrzeń powietrzna

4. MULTIROCK ROLL i UNIROCK lub MEGAROCK PLUS i ROCKMIN PLUS lub TOPROCK SUPER i SUPERROCK grub. 35 cm (w dwóch warstwach) lub Granulat GRANROCK grub. 35 cm

5. Strop masywny

6. Gładź gipsowa

 

Ciepły dach odwrócony

ęłęóTradycyjny układ warstw na stropodachu, gdzie izolacja cieplna osłonięta jest pokryciem z papy ma istotną wadę - powłoka przeciwwodna decydująca o szczelności dachu, jest narażona na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych, duże wahania temperatury oraz na uszkodzenia mechaniczne.

System tzw. dachu odwróconego, w którym zamieniono kolejność warstw izolacji cieplnej i przeciwwodnej charakteryzuje się wysoką trwałością, a powierzchnię dachową można wykorzystać jako użytkową. W systemie tym izolację przeciwwodną – najczęściej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej – układa się bezpośrednio na podłożu (wyrównanej płycie stropowej z ukształtowanym spadkiem), która będzie pełnić również funkcję przepony paroszczelnej.

Jako izolację cieplną stosowane są materiały o niskiej nasiąkliwości wodą w postaci specjalnych płyt styropianowych odmiany hydro lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Materiały te prawie nie nasiąkają i mogą znosić znaczne naciski bez odkształcenia powierzchni.

Tak wykonaną hydro- i termoizolację zabezpiecza się przed uszkodzeniem warstwą dociskową. Najczęściej jest to podsypka żwirowa bądź betonowe płyty chodnikowe, kamienne - można również wykonać podkład pod płytki ceramiczne, a nawet utworzyć trawnik.

Spływ wody opadowej z dachu odwróconego odbywa się na dwóch poziomach: główna masa wody spływa do systemu odwadniającego z nawierzchni, a pozostała znikoma ilość, która przeniknie pod ocieplenie jest odprowadzana z powierzchni izolacji przeciwwodnej.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Maja Wychowaniec
zdjęcia: Paroc, Rockwool