DachyB2B / Baza wiedzy / Vademecum i artykuły / Pokrycia dachowe / Jak przygotować dach pod pokrycie?

Jak przygotować dach pod pokrycie?

Dodano: wtorek, 08 sierpnia 2017 11:43
Jak przygotować dach pod pokrycie?

Pokrycie dachu układa się na łatach albo na pełnym poszyciu z desek, płyt OSB lub sklejki. Przed rozpoczęciem układania pokrycia powinny być gotowe kominy: wyprowadzone na planowaną wysokość, wykończone tynkiem albo cegłami klinkierowymi, by wykonywanie tych robót nie spowodowało uszkodzenia czy choćby zabrudzenia gotowego pokrycia.

Zanim rozpocznie się układanie pokrycia, powinno się wykonać obróbki blacharskie, osadzone okna dachowe i zamontowane orynnowanie lub przynajmniej zamocowane rynajzy, czyli uchwyty podtrzymujące rynny.

Po tych wszystkich przygotowaniach można przybijać łaty, do których będzie mocowane pokrycie. Ich przekrój i rozstaw dobiera się do rodzaju i wymiarów elementów pokrycia, odstępu między krokwiami, a także kąta pochylenia połaci - zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dachowego, które zwykle są w dołączonej do materiałów uproszczonej instrukcji montażu. Warto z niej skorzystać, nawet jeśli zatrudnimy autoryzowanego wykonawcę, by móc kontrolować poprawność prowadzonych robót. Na dachach o mniejszym spadku elementy pokrycia trzeba układać z większym zakładem, a więc łaty mocuje się gęściej. Jeżeli pokrycie ma być układane na pełnym deskowaniu, to należy je wykonać z desek grubości 22-25 mm, płyt OSB lub sklejki wodoodpornej grubości 18-22 mm.

Deskowanie, do którego będzie bezpośrednio mocowane pokrycie dachu (np. gonty bitumiczne), powinno być wykonane z desek przynajmniej jednostronnie struganych i łączonych na pióro-wpust, aby powierzchnia poszycia była gładka - bez widocznych, szpecących dach nierówności. Poszycia arkuszowe (płyty MFP, OSB, sklejka) układa się w taki sposób, by złącza pionowe w kolejnych rzędach mijały się (jak spoiny w murze ceglanym), a do łączenia w poziomie używa się specjalnych spinek. Można też układać płyty z frezowanymi krawędziami, łącząc je na zakład tak, aby wrąb wyższej płyty opierał się na wrębie płyty umocowanej niżej.

oprac. Agnieszka Zygmunt
zdjęcie: OKPOL