Płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockbit

Płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockbit

Złóż ofertę

Firma w katalogu: Rockwool Polska Kontakt z firmą

Płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockbit stosowane są do izolacji termicznej, są jednostronnie pokryte bitumem.

Płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockbit wykorzystuje się do ocieplania:

 • stropodachów niewentylowanych bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym),
 • zalecane do dachów o podwyższonych wymaganiach termicznych.

Charakterystyka płyt ze skalnej wełny mineralnej Rockbit:

 • Kod wyrobu MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)
 • Polska Norma PN-EN 13162:2009
 • EC Deklaracja Zgodności Nr BOH 0003/10
 • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,037W/mK
 • Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa
 • Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm ≥ 500N
 • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10kPa
 • Stabilność wymiarów przy w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych ≤ 1%
 • Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m²
 • Klasa reakcji na ogień E.

Firma w katalogu: Rockwool Polska Kontakt z firmą

Kategorie produktu

Poddasze » Izolacje termiczne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Rockwool Polska