Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów. Instrukcja ITB 369/02

Dodano: środa, 13 października 2010 08:30

W publikacji znajdziemy informacje na temat izolacyjności akustycznej różnych przegród budowlanych oraz ich elementów.

W publikacji "Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów. Instrukcja ITB 369/02" znajdziemy takie informacje jak:

1. Zastosowanie w instrukcji jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów;
2. Zasady ustalania klas izolacyjności akustycznej właściwej okien, drzwi oraz konstrukcji podłogowych:

  • Klasyfikacja akustyczna okien i drzwi balkonowych;
  • Klasyfikacja akustyczna drzwi wewnętrznych (w tym drzwi wejściowych do mieszkań);
  • Klasyfikacja akustyczna podłóg;

3. Obliczeniowe wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych;
4. Szacunkowe określenie jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej przegród masywnych pojedynczych;
5. Wyznaczanie wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody;
6. Wyznaczanie poziomu uderzeniowego znormalizowanego masywnych stropów z podłogami;
7. Zasady wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej (lub klas akustycznych) przegród budowlanych lub ich elementów przy projektowaniu budynków zgodnie z PN-B-02151-3:1999:

  • Ściany wewnętrzne
  • Stropy
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany zewnętrzne, dachy