Więźby dachowe

Dodano: środa, 13 października 2010 08:13

Celem niniejszej monografii jest przyswojenie przedmiotowego materiału w zakresie nie tylko poznawczym, związanym z opanowaniem zasad projektowania więźb ciesielskich, ale także z ich samodzielnym wykonawstwem.

W opracowaniu "Więźby dachowe" szczególną uwagą objęto więźby jętkowe, będące ustrojami o dachach stromych, stosunkowo słabo w piśmiennictwie reprezentowanych.

Do treści omówień wpleciono ważniejsze uwagi natury architektoniczno-projektowej co do wpływu kształtu dachu i jego dolnego zwieńczenia na sylwetkę budynków niskich oraz rozwiązań ciesielskich na usprawnienie robót wykończeniowych, m.in. w zakresie termoizolacyjnych otulin poddasza.

W opracowaniu "Więźby dachowe" szereg przedstawionych rozwiązań, obecnie rzadko stosowanych, ma charakter tradycyjny, a nawet historyczny. Ze względu na konieczność wprowadzenia w wielu obiektach prac konserwatorskich i adaptacyjnych zasługują one jednak na szczególną uwagę.