Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych

Dodano: wtorek, 12 października 2010 13:06

Książka z serii Vademecum Projektanta, skierowana jest do architektów, projektantów i studentów architektury i budownictwa.

Książka "Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych" zawiera rozwinięcie wiadomości o materiałach budowlanych zawartych w książce "Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych" poprzez wyskalowane rysunki detali projektowych dotyczących konkretnych technologii, tabele zestawcze, szczegółowe dane techniczne i informacje o zaletach i ograniczeniach poszczególnych technologii budowlanych. Wyskalowane rysunki detali budowlanych przedstawione są w formie łatwych do wstawienia w projekt techniczny bloków.

Miejscem wstawienia bloków mogą być skrzyżowania siatki modularnej lub osi konstrukcyjnych budynku. Po wyborze technologii budowy można wybrać jedno z dostępnych rozwiązań posadowienia budynku, rozwiązania strefy przyziemia, styku ścian z wieńcami stropów i nadprożami okiennymi, itd., aż do rozwiązanie dachu lub stropodachu włącznie. Książka "Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych" usystematyzowana jest według kolejnych etapów budowy i zawiera rozwiązania dotyczące technologii najbardziej reprezentatywnych dla danego etapu.

Poszczególne strony zawierające szczegółowe rysunki rozwiązań konkretnych technologii z odniesieniem do konkretnych producentów, przygotowane są w sposób umożliwiający łatwe kserowanie i przenoszenie gotowych rozwiązań do projektu technicznego, co bardzo usprawnia i upraszcza pracę projektową.

W książce "Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych" znajdziemy takie informacje jak:

  • Fundamenty i izolacje przyziemia budynku;
  • Technologie budowy i termoizolacji ścian zewnętrznych;
  • Stropy i podłogi;
  • Okna, drzwi, bramy;
  • Dachy skośne;
  • Stropodachy, tarasy, balkony;
  • Wykończenie wnętrz.