Tradycyjne więźby dachowe

Dodano: wtorek, 12 października 2010 12:58

Najnowsze, czwarte już wydanie książki "Więźby dachowe" autorstwa Czesława Wajdzika zostało uzupełnione o dwa kolejne rozdziały poświęcone wymiarowaniu konstrukcji drewnianych.

Jak pisze ich autor - Jarosław Dąbrowski  - "W obecnych czasach inżynier budownictwa powinien nie tylko poprawnie narysować więźbę i jej poszczególne elementy, ale także na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawnych wykonać obliczenia w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania konstrukcji jak i najmniejszego możliwego zużycia drewna".

Nowe wydanie pod zmienionym tytułem "Tradycyjne więźby dachowe" to książka znana od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Szczególnie popularna wśród studentów budownictwa, choć jej walory doceniają również praktycy - producenci więźb, projektanci domów, wykonawcy, a także inwestorzy.

Szczególną uwagą - jak we wstępie do wydania pierwszego zauważył autor Czesław Wajdzik - objęto więźby jętkowe, których szersze omówienie wychodzi naprzeciw zaleceniom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego co do preferowania dachów stromych w budynkach o niskiej zabudowie osiedlowej.

Do treści omówień wpleciono ważniejsze uwagi natury architektoniczno-projektowej co do wpływu kształtu dachu i jego dolnego zwieńczenia na sylwetkę budynków niskich oraz rozwiązań ciesielskich na usprawnienie robót wykończeniowych, m.in. w zakresie termoizolacyjnych otulin poddasza.

Obok walorów merytorycznych nowe wydanie cieszy się wysokim poziomem edytorskim. Ponad sto rysunków, na bazie dawnych autorstwa Czesława Wajdzika, zostało pieczołowicie przerysowanych i unowocześnionych

"Tradycyjne więźby dachowe" zawierają materiał nie tylko w zakresie poznawczym, związanym z opanowaniem zasad projektowania więźb ciesielskich, ale także z ich samodzielnym wykonawstwem. W opracowaniu szczególną uwagą objęto więźby jętkowe, będące ustrojami o dachach stromych, stosunkowo słabo w piśmiennictwie reprezentowanych.

Szereg przedstawionych rozwiązań, obecnie rzadko stosowanych, ma charakter tradycyjny, a nawet historyczny. Ze względu na konieczność wprowadzenia w wielu obiektach prac konserwatorskich i adaptacyjnych zasługują one jednak na szczególną uwagę.