Ochrona budynków przed korozją biologiczną

Dodano: wtorek, 12 października 2010 07:40

Ochrona budynków przed korozją biologiczną należy do trudnych, a zarazem nie zawsze docenianych, problemów budownictwa, rzadko lub tylko fragmentarycznie uwzględnianych w programach wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest głównie interdyscyplinarny charakter przedstawianych wiadomości, wymagający łączenia zarówno problemów biologicznych, jak i technicznych.

W książce przedstawiono zagadnienia związane z zapobieganiem korozji biologicznej w budynkach. Omówiono budowę, właściwości fizyczne i mechaniczne drewna, opisano czynniki sprzyjające porażeniu budowli przez grzyby i owady, a także sposoby przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom, polegające na stosowaniu preparatów grzybo- i owadobójczych oraz impregnacji drewna i innych materiałów budowlanych. Poruszono zagadnienia związane z opracowywaniem ekspertyz mykologiczno-budowlanych.

Książka "Ochrona budynków przed korozją biologiczną" jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i technologii drewna wyższych uczelni technicznych oraz uczniów techników budowlanych.

Będzie także przydatna dla uczestników kursów specjalistycznych prowadzonych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne.

Książka jest reprintem oryginalnego wydania z 1999r. Wszystkie fotografie w książce są czarno-białe.

 

Powiązane artykuły

» Podwójnie skuteczna ochrona dachu