Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010 14:41

W chwili obecnej można zaobserwować gwałtowny postęp w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz ochrony instalacji niskonapięciowych i urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego i przepięciami atmosferycznymi.

Informacje o nowych rozwiązaniach ochrony odgromowej zawierają normy serii EN 62305, które w 2008 roku zaczęto wprowadzać w Polsce. W nowych normach szczególną uwagę zwrócono na:

 

  • zasady określania ryzyka stwarzanego podczas wyładowań piorunowych bezpośrednio w obiekty budowlane oraz w instalacje do nich dochodzące oraz wyładowań w sąsiedztwie tych obiektów i instalacji,
  • kompleksowe podejście do zagadnień ochrony odgromowej wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych,
  • ocenę zagrożenia stwarzanego przez rozpływający się prąd piorunowy podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt.
  • Zgodnie z wymaganiami wprowadzonych norm, projektowanie i wykonanie urządzeń piorunochronnych powinny stanowić integralną część całej inwestycji we wszystkich fazach jej wykonania.

Przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń piorunochronnych należy również przestrzegać określonych procedur postępowania. Wymagane są:

  • podział prowadzonej pracy na odpowiednie etapy postępowania,
  • ścisła współpraca pomiędzy projektantem urządzenia piorunochronnego a właścicielem (inwestorem), architektem, instytucjami użyteczności publicznej, służbami pożarnictwa oraz wykonawcami zarówno prac budowlanych, jak i instalacji wewnątrz obiektu.